POPULISME VS NORDISK SAMARBEIDE

Mange års arbeide med markedsføringstiltak og kontaktskaping kan ødelegges av et populistisk og korttenkt politikerbesøk. Likeledes medias nasjonalistiske dekning av dopingsaker og tabloide vinklinger på idrett.

Norsk næringsliv har i mange år slitt med å bli forstått, akseptert og nå i gjennom i Sverige. Interessen for Norge i Sverige har gått i bølger avhengig av konjunkturer og industrielle trender.

Oljeindustri, media, telekom og IT har sammen med fisk og søppel i perioder åpnet svenskenes øyne for at det finnes en forretningspartner i Norge. Resten av næringslivet har kunnet følge med i ”svenskesuget” og utviklet et hjemmemarked nr.2 som er dobbelt så stort som det norske.

Det svenske markedet har åpnet opp for det nordiske markedet. Norge trenger et hjemmemarked. Det logiske er at Norden inngår som vårt hjemmemarked.

Den verdensøkonomiske- og politiske situasjonen er svært ustabil nå. Konflikten mellom USA og Nord Korea impliserer Kina og Japan. Vår handelspartner USA har mer enn nok utfordringer med en labil president og utenrikspolitiske utfordringer kombinert med naturkatastrofer.

I Europa opplever vi at EU frynses opp gjennom Englands forhandlinger om uttreden. Russland står og ser på og det er ikke utenkelig at Putin vil utnytte den manglende stabiliteten rundt USA og Europa til å sikre egne interesser.

I dette perspektivet er det desto viktigere at Norden kan samarbeide. Vi har tidligere her i Næringspolitikk.no tatt til orde for nordisk samarbeide om kreftforskning-, behandling- og medisinering. Vi kan legge til en rekke andre områder i tillegg til de nevnte  innledningsvis.

Kritisk suksessfaktor for nordisk samarbeide er banalt. Beslutningstageres og opinionens oppfatning av Norge. Stikkord er politikere og idrett. Mange års arbeide med markedsføringstiltak og kontaktskaping kan ødelegges av et populistisk og korttenkt politikerbesøk. Likeledes medias nasjonalistiske dekning av dopingsaker og tabloide vinklinger.

Ansvarlige politikere bør tenke gjennom hvordan vi ønsker at Norge skal fremstå i Sverige, Norden og resten av verden. Som flaggviftende, nasjonalistiske oljefinansierte idioter eller som et intelligent og kunnskapsrikt folk kjent for å ta internasjonalt ansvar?

Denne valgkampen har definitivt ikke vært noe de store partiene kan være stolte av. Manglende konkrete valgkampsaker kombinert med å tie i hjel forsøk på å ta opp vesentlige saker, toppes med Listhaugs besøk i Stockholm. Vi håper mange har fått med seg tidligere statsminister – og sannsynlig påtroppende leder i Moderaterna – Carl Bildts kommentarer i norske aviser. Det er tragisk at ikke kommentarene kom fra vår egen statsminister.

Når valget er avgjort 11.september håper vi forholdet til Sverige og Norden får høy prioritet for den nye regjeringen. Norsk næringsliv er avhengig av suksess i Sverige og Norden. Symbolpolitikk og triste langrennsløpere blir bagateller i forhold.