TOMTEFESTERFORBUNDET – GI VELGERNE SAKER Å TA STILLING TIL


Øyvind Bastiansen, leder Tomtefesterforbundet


Næringspolitikk.no sin lederartikkel 25. august etterlyser saker som velgerne kan ta et skikkelig standpunkt til, saker som skiller partiene, som engasjerer oss som velgere og som trekker oss til stemmelokalet.

Annonse
... her kommer annonsen ...

Næringspolitikk.no nevner en rekke eksempler på saker som kunne vekke velgere og engasjere deres interesse, samvittighet og rettferdighetssans! Ett av eksemplene er tomtefestersaken.

For hvilke dramatikk finnes egentlig i denne saken?

Tar vi med familiemedlemmer vil faktisk så mange som opp mot 1 mill nordmenn bli berørt av tomtefesteordningen. Blant disse er det mange velgere. Veldig mange velgere. Og de er med stor sannsynlighet spredd på alle partier!

Men de har altså en felles ting i familien. En festeavtale.

Endringen i Lov om festeavtale som ble gjort i 2015 var en skikkelig kalddusj for landets tomtefestere. Men det er likevel merkelig tyst i media om nettopp dette. Det virker som om både politikere og media legger lokk på tomtefestesaken. Den synes ikke å være interessant nok. Det er derfor på tide at tomtefesterne selv tar ordet! Alle tomtefestere bør finne fram sine festeavtaler og finne ut hva de kan forvente av betingelse når avtalene skal fornyes. Her ligger mye potensiell dramatikk:

  • Skyhøye festeavgifter basert på verditakster på råtomter som spriker i alle retninger
  • Investorer som kjøper opp eiendommer, helst landbrukseiendommer, med festetomter, ser muligheter for langsiktig, risikofri avkastninger som i de fleste tilfellene overgår avkastning man kan få på børsen.
  • Hytteeiere gjøres, med loven i hånd, til husmenn fordi de ikke har rett til å innløse tomtene sine til de betingelser som loven setter.
  • Kostbare rettsaker som kan ende i et økonomisk uføre.

Hva betyr en skattelette på 1500 kroner i året hvis festeavgiften øker med 1500 kroner. I måneden?

En rettstvist koster deg fort 100 000 kroner. Forsikringen dekker kun behandlingen i første rettsinstans. Deretter er du fullt og helt på egenhånd! Har du økonomiske midler til å føre en sak i lagmannsretten? Hvilke risiko påtar du deg? Du kan vinne i tingretten men likevel tape fordi du ikke har midler til å følge opp saken i lagmannsretten! Hvor er egentlig din rettssikkerhet?

Vi har en tomtefestelov som skaper flere konflikter og problemer enn den løser!

Tomtefesterforbundet er politisk uavhengig, og vi er selvfølgelig bevisste på at det ikke er festeavgifter og vår privatøkonomi alene som avgjør hvem vi skal stemme på ved valget. Det som imidlertid er viktig for oss, er at alle festere blir klar over de kan vente seg når de skal fornye avtalen, eventuelt innløse tomten. Og tidspunktet for fornyelse kommer ubønnhørlig.

Så blir det opp til hver enkelt å vurdere hvilke parti som totalt sett best ivaretar deres interesser og behov. Og partilojaliteten har vel en grense?