HORDALANDSDIAGONALEN – ETTERLYSER SAMFUNNSNYTTE I NTP


Arnfinn Førsund, daglig leder Hordalandsdiagonalen AS


Blir det KVU-utredning på «armen til Bergen»? Når blir det oppstart på tunnelen Seljestad–Røldal?  Hva skjer med Hordfast?

Annonse
... her kommer annonsen ...

Hordalandsdiagonalen er partinøytral i sitt arbeid, men i likhet med flere synes vi at velgerne har krav på å få vite stortingskandidatenes standpunkt om veispørsmål som er viktige både for Vestlandet og nasjonen. Hordalandsbenken avgjør ofte viktige veivalg på tvers av partitilhørighet.

På tross av krystallklare anbefalinger fra Statens vegvesen unnlot Regjeringen å bestille en KVU på «armen til Bergen» fra E134. Regjeringen nektet å utrede prosjektet som er et av Norges mest samfunnsøkonomiske lønnsomme. Under Stortingets behandling av ny Nasjonal transportplan (NTP) i juni, var det kun Ap og Sp som gikk inn for KVU-utredning av «armen til Bergen».

Selv om E134 er utropt til fremtidig hovedtrasé mellom Vestlandet og Østlandet, var innstillingen til Regjeringen og støttepartiene at arbeidet på tunnelen Seljestad–Røldal ikke skulle startes før i andre NTP-periode. Etter debatt i Transportkomiteen åpnet imidlertid et flertall i Stortinget for oppstart i første NTP-periode med innkreving av bompenger.

Vi i Hordalandsdiagonalen synes det er viktig å belyse hvilke standpunkter stortingskandidatene har i disse to viktige samferdselsspørsmålene.

En rask oppstart av Seljestad–Røldal-tunnelen støttes av samtlige kandidater og samtlige partier, bortsett fra MDG. Det er imidlertid verdt å merke seg at hele fire av Høyres seks spurte kandidater fra Hordaland ikke har avgitt svar ennå. Den brede politiske enigheten lover likevel godt for oppstart av tunnelen i første NTP-periode, uansett hvem som kommer i regjering.

For KVU på «armen til Bergen» er situasjonen noe mer uklar. Ap, Sp, Rødt og Venstre ønsker å utrede «armen» så fort som mulig – i tråd med vår anbefaling. KrF ønsker utredning i løpet av første NTP-periode, mens FrP vil utrede armen «på et tidspunkt som gjør at utredningen ikke går ut på dato». To av fire representanter fra Høyre ønsker utredning av armen nå.

Det er underlig at ikke flere av Høyres representanter har svart. Betyr dette at de er imot utredning av «arm til Bergen»? Vi håper at de tar utfordringen og nå før valget og gir velgerne et klart svar.

Hva skjer med Hordfast etter valget?

MDG, Rødt og SV er imot Midtre trasé av Hordfast. Som alternativ til bro over Bjørnefjorden ønsker partiene å utrede Indre trasé kombinert med «armen til Bergen». Også Venstre og Sp har uttalt at de ønsker en grundig utredning av Hordfast Indre trasé. I AP er det tydeligvis delt men sterke krefter ønsker å utrede Indre trasé kombinert med «armen til Bergen».

Hordfast og Ny E 16 Bergen Voss har en kostnadsramme på 65-75 milliarder, det er ikke å legge skjul på at det er på sin plass å stille spørsmål med Statens Vegvesen sin reduksjonen i kostnader fra 43 til 35 milliarder på Hordfast der hele reduksjonen er tatt på broa. Uansett tror vi det er tvilsomt at Hordaland får midler til disse to prosjektene samtidig, her må det prioriteres.

Over 70 % av Hordalands befolkning ønsker å prioritere E 16 Bergen foran Hordfast. Slik jeg har oppfatte Os sine politiske partier er posisjonen for Midtre trasé mens en samlet opposisjon er for å utrede Indre trasé. I Fusa er det stor enighet om å utrede indre trase

Etter det vi har forstått kan en ved å kombinere arm til Bergen fra E 134 med Indre trasé Hordfast kan både arm til Bergen og Hordfast bygges for samme pris som Midtre trasé. Og det blir 10-15 minutter lengre fra Os til Stord men på kjøpet får en 2-3 timer korter vei fra Os til Oslo.

Det blir spennende å se om brosaken gjenspeiler i stemmegivningen i den nye Bjørnefjorden kommune.

Godt valg!