VENTEPØLSER I VALGKAMPEN

Næringspolitikk.no konstaterer at de viktige sakene i denne valgkampen fungerer som ventepølser. Tilfeldig behandlet i (riks)media og selektivt kommentert av de ulike partiene.

NRK DAGSREVYEN tok lørdag kveld opp saken Tomtefesteforbundet, Norges Hytteforbund, 1 million berørte nordmenn og 350 kommuner har ventet på – Tomtefesteloven.

Arbeiderpartiet var tidlig ute og varslet at de ønsket loven endret til lik innløsningsrett og likhet for loven uansett hvem man fester hos. Det er merkelig at de andre partiene velger å overse en så viktig sak i valgkampen. Unntaket var FrP der nestleder Per Sandberg til NRK.no sier at hvis loven skaper store problemer, ønsker FrP å se på den igjen.

Hordalandsdiagonalen AS sendte oss søndagen før mandagens valg en oppdatert status fra mangemilliardprosjektene innen samferdsel på Vestlandet. Den publiserer vi selvfølgelig. Også her har riksmedia vært overraskende tyste og gitt velgerne minimalt med informasjon om saker som både koster enorme penger og vil påvirke vår fremtid. Stikkordet er samfunnsnytte. Hordalandsdiagonalen hevder dette ikke legges til grunn for vedtak i NTP. Hvem kan dokumentere at de tar feil?

Næringspolitikk.no konstaterer at de viktige sakene i denne valgkampen fungerer som ventepølser. Tilfeldig behandlet i (riks)media og selektivt kommentert av de ulike partiene. Det bør være grunn til ettertanke i redaksjoner og sekretariat når valgresultatet skal analyseres.