OK Å STEMME PARTIET BEDRE !

I dag er mange frustrerte og sliter med samvittighets- og lojalitetsproblemer. Å stemme bekrefter for mange identiteten. Slik utdannelse, yrke, bosted, ferievaner og til og med valg av bilmerke gjør. Så kommer tvilen.

Partiet vi alltid har stemt på og som er med på å identifisere en som person har endret seg. Saker vi er grunnleggende uenige i kjøres frem i valgkampen som viktige og saker vi brenner for kommenteres ikke. Valgkamptriks- og utspill bryter med det vi oppfatter som våre grunnleggende verdier og normer.

Da er det greit å vite at man ikke er alene. Dette valget vil bli preget av nettopp dette. Partiene vil sannsynligvis utveksle svært mange misfornøyde kjernevelgere.Det er greit å stemme partiet bedre ved å stemme på et annet parti.

Konsekvensene blir at partiene i evalueringsprosessene etter valget må gå enda mer kritisk gjennom sine saker, strategier, aktiviteter, uttalelser – og ikke minst ledere.

Prosessen kan føre til at partiene blir enda bedre for kjernevelgerne. Da har demokratiet fungert slik det skal.

 

Godt Valg!