RENONORDEN – PRIVAT KONKURS OG OFFENTLIG SKANDALE

Når tilbud er for gode til å være sant, er de gjerne det. Er det begått menneskelige feil som raskt varsles, bør ikke selskap trues med millionbøter for å gjennomføre tapskontrakter.

 Sjelden har en konkurs vært mer ventet og bedre varslet. I går gikk som kjent og forventet Nordens største avfallsinnsamlingsselskap konkurs. Like fullt vil konkursen skape problemer i flere av de 30 kommunene selskapet har kontrakt med for avfallsinnsamling. Norsk Telegrambyrå skrev tirsdag 19.september at konkursen vil berøre hele 150 kommuner.

RenoNorden er ikke alene om kalkulatorfeil. I 2013 deltok Retur AS fra Moss i en anbudskonkurranse om innsamling og transport av avfall for Kongsberg kommune. Returs tilbud var lavest med 31,6 millioner kroner, RenoNorden ville gjøre jobben for 50,6 millioner og Norsk gjenvinning var dyrets med 53,1 millioner kroner.

–Vi gjorde en kalkulasjonsfeil, den ble vi klar over da vi så resultatet av behandlingen i Kongsberg kommune, sa styreformann Georg Stub til NRK Østfold 12.desember i fjor. Retur AS varslet Kongsberg kommune umiddelbart da de fikk beskjed om at de vant og før tildelingsbrevet ble sendt ut.

Kongsberg kommune øynet mulighet til raske penger og gikk til sak for å få erstatning fra tilbyderen som vil trekke det feil feilkalkulerte tilbudet. Kongsberg kommune tapte i Tingretten men i Lagmannsretten ble kommunen tilkjent 5,7 millioner kr i erstatning. Hva om Retur hadde gjort som VeiReno i Oslo og forsøkt å gjennomføre en tapskontrakt? Kongsberg kommune er nå en av kommunene som berøres av RenoNordens konkurs og har dermed opplevd bytte av leverandør to ganger i samme anbud grunnet feilkalkuleringer.

Med Veireno-konkursen i Oslo frisk i minne, bør det ringe noen juridiske alarmklokker nå. Det går ikke an at private selskaper skal tvinges til å gjennomføre tapskontrakter, når det vitterlig et begått menneskelige feil i utregning av tilbud. Det medfører risiko for underbetaling, brudd på Arbeidsmiljøloven og annet snusk. Kvalitetssikring av tilbud må bedres.

Løsningen kan være en gjennomgang av anskaffelsesregelverket. Her bør det strammes inn på det offentliges undersøkelsesplikt. Når tilbud er for gode til å være sant, er de gjerne det. Og er det begått menneskelige feil, som raskt varsles må ikke selskap trues med millionbøter for alternativt å gjennomføre tapskontrakter. Sannsynligvis bør også det siste forbyes.

I dag er det tillatt å legge inn og gjennomføre kontrakter med tap. Det tyder på at dette er mer en dårlig business – for både leverandør og oppdragsgiver.