NORSKE TILSTANDER VERRE ENN SVENSKE ?

En situasjonsbeskrivelse kan neppe bli verre enn ”svenske tilstander”. Kan det tenkes at ”norske tilstander” faktisk er enda verre?

Nå har alle bileiere med eldre biler blitt pålagt en ekstra kostnad på flere tusen kroner for å ”oppgradere” til DAB for å kunne lytte til radio. Attpå til med dårligere mottaksforhold og lytteropplevelse på viktige veistrekninger. Det er ”norske tilstander” som gjør at vi lydig og nesten uten protester aksepterer dette.

Alle vet nå at når kommunene aksepterer skambud på avfallsinnhenting, så må noen dekke differansen mellom kostpris og tapspris. Hvis selskapet ikke går konkurs, er det østeuropeiske ansatte som dekker mellomlegget ved lave lønninger, mye overtid og husstandene ved uregelmessigheter i avfallsinnhentingen. Avfallsbiler på blankslitte sommerdekk etter at snøen har lagt seg har også forekommet. Det er ”norske tilstander” som gjør at vi aksepterer dette.

Hver sommer kjøper nordmenn de billigste flybillettene med flyselskapet som har basert sin forretningside på å selge flere flybilletter enn de har flyseter til. Differansen mellom solgte billetter og ledige flyseter betales av de som står igjen på en flyplass i utlandet og må betale ekstra billett hjem med ”dyrt selskap”. Det offentlige kjøper gjerne billetter med flyselskapet, fordi det er norsk og selger billige billetter. Det er ”norske tilstander” som gjør dette.

Listen er lang over allmennhetens aksept for avvik mellom det som er tillatt, det som loves og det som faktisk leveres. Det være seg offentlige lovpålagte tjenester eller private kommersielle og frivillig kjøpte tjenester. Det er fordi vi lever i ”norske tilstander”.

Våre politikere som styrer oss og kanskje skal være forbilder går foran og demonstrerer ”norske tilstander”. Stortingspresidenten styrer et garasjeprosjekt tilknyttet Stortinget og overskrider budsjetter og fullmakter uten at det får konsekvenser. Selv om det dreier seg om hundrevis av millioner. Vår integreringsminister reiser til Sverige og bruker svenske regjeringsmedlemmer som statister i sin egen valgkamp. Begge deler hadde vært uhørt i andre land. Nordmenn aksepterer det fordi det er ”norske tilstander”.

Det er lite trolig at skandalen rundt vannverkssjefen på Romerike og politietterforskeren ved Oslo Politikammer hadde skjedd i Sverige. Ei heller milliard- vedtak om bygging av veier som ”hilse-hjem-gaver” fra den til enhver tid sittende regjering til distriktet eller landsdel man kommer fra. En praksis satt i system ved notorisk undergraving av Statens eget vegvesen. Årsaken til befolkningens aksept for dette er ”norske tilstander”.

Hva er så årsaken til våre ”norske tilstander” ?

Jo, sannsynligvis en kombinasjon av manglende profesjonalisme, respekt for fellesskapet ,dårlig kontrollverk og oljesmurt økonomi. Dette går på tvers av politiske og religiøse skillelinjer. Det er den norske folkesjelen satt inn i et politisk og embedsstyrt system. Det har man mindre av i Sverige.

I Sverige er respekten for felleskapets verdier innpodet gjennom skolelunch og ufravikelig respekt for regelverk. Verdier skapes gjennom arbeidsinnsats i en industri som er menneske- og kunnskapsbasert. Mennesker er råvarer. Ikke olje.

I Norge er vi flinke og får til mye bra. Spesielt med lommene fulle av oljepenger. Vi bør likevel tenke oss om en gang eller to når vi skrytende drar opp lommeboka i Sverige og forteller svenskene hvor dumme de er. I fremtiden vil svenskene fortsette å tjene penger på sin arbeidskraft – slik de gjør allerede i dag. Det blir en brå overgang fra norske til svenske tilstander her i Norge. For ”norske tilstander” er neppe bærekraftig i lengden.