SYKE PENGER TIL FRISKE ELLER FRISKE PENGER TIL SYKE ?

Et flertall av medlemmene i det kommende Stortinget har forpliktet seg til å ikke røre sykelønnsordningen. Er det ett løfte de nyvalgte bør bryte så er det dette.

Norge er et av landene i verden med den mest generøse sykelønnsordning og samtidig det største sykefraværet. Det sier seg selv at her bør noe gjøres. Den delen av befolkningen som tar ut sykepenger er stort sett fast ansatte. Frilansere og selvstendig næringsdrivende tar ut lite og i mange tilfeller ingenting.

Arbeidslivet utvikles mer og mer i retning av at arbeidsstyrken oftere bytter jobb og ansettelsesforhold. Da må det sosiale sikkerhetsnettet utvikles og tilpasses dette. Sykelønn, trygder og pensjon må tilpasses dem det gjelder og ikke omvendt.

Våre sosiale goder bør endres slik at den støtter syke og arbeidsuføre men samtidig oppmuntrer friske til å jobbe uansett ansettelsesforhold. Her har det nye Stortinget en stor jobb å gjøre sammen med arbeidslivet organisasjoner. Det gir sannsynligvis bedre sluttresultat om man kommer utviklingen i forkant enn etterkant.

Utviklingen vil bestå av et stadig økende sykefravær blant fast ansatte kombinert med stadig økende antall som får lite eller ikke noe i det hele tatt.

Ansvaret for å tilpasse kartet til terrenget bør i første omgang ligge hos de partiene som ønsker et fleksibelt arbeidsmarked. Da peker pilen på Høyre og FrP. Kanskje dette er saken som gjør Venstre til regjeringspartner?