KLIMATILTAK – OVERKLASSEPROSJEKT OG HANDELS FALITT

Den rødgrønne byregjeringen i Oslo er så ivrig etter å innføre klima- og miljøtiltak at de enten ikke ser – eller overser – de negative konsekvensene av tiltakene.

Næringslivet og den jevne innbygger tar regningen og belastningene. De rikeste med et skuldertrekk og småbarnsfamiliene med oppgitthet og flytteplaner.

Det er nesten så man skulle tro at hovedstadens rødgrønne politikere med vilje ønsker å tape neste kommunevalg på to kampsaker: – Legg ned mest mulig av næringslivet i Oslo og gjør hverdagen dyrest og vanskeligst mulig for innbyggerne, spesielt barnefamilier.

Prisøkningen i dagens bompengering samt etableringen av nye bomringer fører til lokale handelsmonopoler rundt de største handelssentrene i byen. Det fører igjen til at byens innbyggere legger sin handel til det nærmeste kjøpesenteret innenfor den lokale bomringen.

De utvalgte kjøpesentrene vil, avhengig av befolkningsmengden i ”handelsdistriktet” innenfor den lokale bomringen, få lokalt monopol og lønnsomhet basert på bompengeringen. For publikum betyr det færre butikker å velge mellom og dyrere varer siden priskonkurransen blir mindre i de lokale handelsmonopolene.

For den delen av næringslivet som er avhengig av at kundene enten kommer til dem – eller de reiser til kundene – blir lønnsomheten tilsvarende dårligere. Handelsnæringen settes tiår tilbake i utvikling i hovedstaden.

Integreringen mellom Oslo Øst og Oslo Vest blir lidende. Eksempelvis rammes barne- og ungdomsidretten hardt og brutalt. Idrettsarrangement ”på andre siden av byen” får få deltagere når de fem bilene som kjører laget (frivillig foreldre) skal ut med en hundrelapp hver vei i bompenger.

Løsningen på disse problemene er fleksibilitet. Vi lever i en digital tidsalder som gjør unntak mulige. I tillegg burde man tenkt på konsekvensene av problemene nevnt over og funnet løsninger før man satte i verk tiltakene.

Næringspolitikk.no foreslår:

– Alle bilister i Oslo får 10 gratis bompasseringer per måned samt lavere pris på bompengepassering enn (matpakke)bilister bosatt i Akershus.

– Alle bilister i Oslo med barn i barnehage og skole opp til 10.klasse får 10 gratis bompasseringer i tillegg.

– Sett opp ring-busser på øst- og vestsiden i Oslo fra de store boligområdene til nærmeste t-bane.

Disse tre tiltakene ville gitt hovedstadens befolkning muligheter til å gjøre nødvendige ærend samt transportere familiens barn og gamle. Næringslivet ”på andre siden av byen” eller utenfor ”det lokale handelsmonopolet” ville også kunne konkurrere om hele byens befolkning.

De som bruker bil til jobb hver dag vil sannsynligvis enten bite tenna sammen og ta regningen, eller ta den med et skuldertrekk. Slik blir det når klima- og miljøtiltak gjøres til ett overklasseprosjekt uten fleksibilitet.