BARBERING ELLER GILJOTINERING AV BILISTER?

Debatten om den dramatiske bompengeøkningen i Oslo blir forsøkt punktert av Faktisk.no. Ukritiske medier overlater debatten til sosiale medier.

Vi mener dette understreker vår kritikk av opprettelsen av Faktisk.no som redaksjonelt havari . Det forsterker også vår kritikk av måten bompengeøkningen er innført i hovedstaden på som destruktivt og ødeleggende for næringsliv og innbyggere.

Faktisk.no dokumenterer at det står et tverrpolitisk flertall bak økningen av bompengene. Det vet alle som har fulgt med debatten og prosessen. Derimot har Næringspolitikk.no og andre tillatt seg å protestere mot hvordan økningen er innført. Den rammer dessverre hovedstadens næringsliv og innbyggere blindt i ”det tverrpolitiske flertallets” ønske om å finansiere veiutbygging.

Næringspolitikk.no hevder at finansieringen kan gjennomføres ved å la noen betale mer og andre mindre. Eksempelvis ved at beboere i Oslo får 10 gratis passeringer i måneden og at småbarnsforeldre i Oslo får 10 gratis passeringer i tillegg.

At ikke den rødgrønne byregjeringen i Oslo har tatt ansvar og sørget for å gjennomføre en slik fleksibil innkreving kan vi vanskelig fatte at “det tverrpolitisk flertallet”  må bære ansvar for?

Dette burde Faktisk.no utredet, siden de har påtatt seg det redaksjonelle ansvaret for samtlige medier i landet. Hvor detaljert er det politiske kompromisset rundt veifinansieringen i Oslo? Umuliggjorde veifinansierings vedtaket justeringer mellom de ulike trafikantgruppene?

Opprettelsen av Faktisk.no er i ferd med å bli en demokratisk skandale. Journalister i de ulike mediene tør ikke stille spørsmål ved politiske saker når Faktisk.no har ”konkludert”.

Politikere gjemmer seg bak konklusjonene til den redaksjonelle fasiteten. Raymond Johansen bruker Faktisk.no som fasit når han sier at økningen i bompengeringen i Oslo ikke kan belastes hans byregjering og ansvarlig byråd fra Miljøpartiet de grønne.

Det er forskjell på barbering og giljotinering. Også når det gjelder bilister.

At hele bompengeøkningen kunne vært unngått om man hadde bygget en ringvei rundt Oslo er en annen sak. Men, når man på død og liv må sende all trafikk fra den sørlige delen av landet til den midtre delen av landet gjennom landets hovedstad, bør det vel kunne skje uten å måtte plage livet av de som bor der?