TIPS og RÅD FOR HØRING PÅ STORTINGET

Å utforme et statsbudsjett kan sammenlignes med den svenske komedien fra 1965 ”Att angöra en brygga”. Når seilbåten i Hasse og Tages klassiker ikke lar seg fortøye til bryggen, er det bryggen som ikke lar seg fortøye til seilbåten!

Næringspolitiske foreninger, interesseorganisasjoner og ulike aksjonsgrupper vil de neste dagene skrive seg opp på de ulike komiteenes høringer til Statsbudsjettet. Her vil budskap om dårlige rammevilkår, for lave bevilgninger og dårlig lovverk bli fremført.

Felles for alle er misnøye med Regjeringens disposisjoner for den enkelte næringslivsinteresse. Redaksjonens medlemmer har deltatt i høringer hos flere komiteer på vegne av ulike private og offentlige næringsinteresser de siste årene. Vi har derfor laget noen gratis råd til de som skal i ilden i år:

  1. Etabler et lettfattelig budskap på maks en A4 side
  2. Argumentasjonen bør helst ikke gå på egen manglende inntjening, men på konkurransesituasjon, klima og miljø og samfunnsnytte
  3. Dokumenter budskapet i en rapport – helst skrevet av et uavhengig utredningsselskap
  4. Forsøk å forankre budskapet hos en stortingsrepresentant i posisjonen før høringen og vær sekretariat for vedkommende
  5. Etabler en allianse som kan stå bak budskapet – kjøttvekten er viktig – og få flere andre som høres til å nevne saken
  6. Kjør ut budskapet i TV kvelden før dere skal høres og i debattartikkel samme dag
  7. I høringen har dere 3-4 minutter. Bruk Power Point med få og enkle punkter. Snakk høyt og tydelig . Sørg for at alle medlemmene har fått A4 siden
  8. Vær forberedt på å besvare spørsmål fra komiteen
  9. Følg opp saken ved å invitere komiteen på befaring
  10. Skriv forslag til merknad – helst ikke mer enn 5-6 linjer – som viktig punkt i A4 siden med budskap

Den viktigste jobben man kan gjøre i forhold til komiteene under høringene er å vise sammenhenger. Alt-henger-sammen-med-alt. Ofte er rammevilkår for en bransje eller næringsinteresse et resultat av endring for en annen. Det er viktig å vise denne sammenhengen.

Sjelden vil en komite stille seg negativ til denne påstanden: – Bransjen ønsker like rammevilkår med konkurrentene. Ikke bedre, ikke dårlige men like gode.

Hvis man får like gode vilkår som konkurrenter til å delta i et marked, har Stortinget og Regjeringen nådd sin målsetting med næringspolitikken.

Som mannskap på “båten” er jobben din å sørge for at problemene blir synliggjort på en slik måte at dine næringsinteresser lar seg fortøye til Statsbudsjettet. Da har man løst kunsten ved å fortøye en brygge.