TEKNA – KARBONFANGST OG LAGRING VIKTIG FOR INDUSTRUTVIKLING OG KLIMAOPPRYDDING


Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna


I statsbudsjettet for neste år foreslår regjeringen å kutte støtten til karbonfangst og lagring med hele 90 prosent til 20 millioner kroner. Karbonfangst og lagring er et gigantisk klimaprosjekt, men det er også et teknologiprosjekt og et næringsutviklingsprosjekt. Vi trenger alle tre!


Norge har kompetanse, vi har arealer som egner seg til lagring, og vi har klimaforpliktelser å holde. Vi er allerede godt i gang med planleggingen, og kutt i budsjettet nå vil sette oss kraftig tilbake, hele prosjektet kan faktisk være i fare.

Tekna har tatt initiativ til å samle norske industriaktører og organisasjoner i kampen mot dette umotiverte kuttet. Sammen med Tekna har NITO, Fellesforbundet, Norsk olje og gass, IE, Norsk Industri, El og IT Forbundet, Bellona, LO og NHO skrevet et felles brev til Stortingets energi- og miljøkomité og olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), der vi går kraftig ut mot regjeringens foreslåtte kutt i støtten til karbonfangst og lagring.

Stortinget har tidligere vedtatt å be regjeringen sikre at minst ett anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) blir realisert innen 2020. Dette målet er allerede utsatt til 2022. Nå kan vi ikke utsette lenger. Karbonfangst og -lagring er et gedigent teknologiprosjekt og et viktig klimaprosjekt. Norge har plass til hele Europas CO2-utslipp, eller 1000 år med norske utslipp. Da må ikke regjeringen skape usikkerhet om sitt engasjement i denne saken.

Det at så mange slutter seg til Teknas initiativ viser at norske industriaktører og norske organisasjoner tror på karbonfangst og lagring. Det at Statoil kvalifiserer lagring på Smeaheia-området øst for Troll, og at Aker Solutions har kontrakt om CO2-håndtering på Norcems anlegg i Brevik, viser at det er mange som tror på lagring somklimaprosjekt og et viktig industrielt prosjekt. Norge har verdensledende olje- og gasskompetanse som kan brukes. Det har vært viktig for Tekna å gi et tydelig signal til regjeringen om at vi ikke aksepterer noen tvil om tempo og framdrift.

Tekna mener at vi bør starte samtaler med de andre landene rundt Nordsjøen og på kontinentet, for å få til avtaler om infrastruktur og framtidig lagring av CO2 fra andre land i Nordsjøen. Her trengs flere initiativ, ikke færre. Forslaget til statsbudsjett innebærer reell fare for at inngåtte avtaler må oppheves og at norske selskapers CCS-satsing legges ned, deriblant planene om et CO2-lager i Nordsjøen. Vi trenger mer initiativ, ikke mindre.

Regjeringen må i budsjettforhandlingene vise at karbonfangst og -lagring en del av det grønne skiftet og et vesentlig globalt klimatiltak. Skal vi nå de globale klimamålene kommer vi ikke utenom.