RÅD TIL HØRING I STORTINGET

Næringspolitiske foreninger, interesseorganisasjoner og ulike aksjonsgrupper vil de neste ukene delta i de ulike komiteenes høringer til Statsbudsjettet. Her vil budskap om dårlige rammevilkår, for lave bevilgninger og dårlig lovverk bli fremført.

Felles for alle er ønsker om endringer i Statsbudsjettet for den enkelte næringslivsinteresse. Redaksjonens medlemmer har deltatt i høringer hos flere komiteer på vegne av ulike private og offentlige næringsinteresser de siste årene. Vi har derfor laget noen gratis råd til de som skal i ilden i år:

  1. Etabler et lettfattelig budskap på maks en A4 side
  2. Argumentasjonen bør helst ikke gå på egen manglende inntjening, men på konkurransesituasjon, klima og miljø og samfunnsnytte
  3. Dokumenter budskapet i en rapport – helst skrevet av et uavhengig utredningsselskap
  4. Forsøk å forankre budskapet hos en stortingsrepresentant i posisjonen før høringen og vær sekretariat for vedkommende
  5. Etabler en allianse som kan stå bak budskapet – kjøttvekten er viktig – og få flere andre som høres til å nevne saken
  6. Kjør ut budskapet i TV kvelden før dere skal høres og i debattartikkel samme dag
  7. I høringen har dere 3-4 minutter. Bruk Power Point med få og enkle punkter. Snakk høyt og tydelig . Sørg for at alle medlemmene har fått A4 siden
  8. Vær forberedt på å besvare spørsmål fra komiteen
  9. Følg opp saken ved å invitere komiteen på befaring
  10. Skriv forslag til merknad – helst ikke mer enn 5-6 linjer – som viktig punkt i A4 siden med budskap

Den viktigste jobben man kan gjøre i forhold til komiteene under høringene er å vise sammenhenger. Alt-henger-sammen-med-alt. Ofte er rammevilkår for en bransje eller næringsinteresse et resultat av endring for en annen. Det er viktig å vise denne sammenhengen.

Sjelden vil en komite stille seg negativ til denne påstanden: – Bransjen ønsker like rammevilkår med konkurrentene. Ikke bedre, ikke dårlige men like gode.

Hvis man får like gode vilkår som konkurrenter til å delta i et marked, har Stortinget og Regjeringen nådd sin målsetting med næringspolitikken.