FORES – HÅLLBART SÅ IN I NORDEN


Mattias Goldmann, verkställande direktör, gröna och liberala tankesmedjan Fores


Tillsammans kan vi: Framtiden blir hållbar om vi samverkar bättre!

Sverige står för 0,15 procent av världens samlade klimatpåverkande utsläpp, så lite så att det inte ens skulle märkas om utsläppen teoretiskt nollades i detta nu. Med så små utsläpp är det enda sättet att göra skillnad att ha en så snabb klimatomställning att andra länder vänder sig till oss för att få inspiration och köpa lösningar.


Denna insikt delar vi med Norge, som trots att man inte har någon betydande fordonsindustri nu är enda landet i världen där ”vanligt folk” kör elbil, och Danmark, som på sjuttiotalet bestämde sig för att bli världsbäst på vindkraft och nu har detta som sin främsta exportgren.

Insikten delas också med svensk industri, exempelvis Scania slår fast att Sverige är relevant när vi är först med nya tekniska lösningar som andra sedan beställer i långt större upplagor.

Till år 2030 ska Sveriges samlade klimatpåverkan (utanför EU ETS) minska med 63 % jämfört med år 1990, och transportsektorns klimatpåverkan ska minska med 70% mellan år 2010 och 2030 – en ”fossiloberoende fordonsflotta”. 2045 ska klimatpåverkan vara nettonoll. Sju av riksdagens åtta partier står bakom målen, klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket. Det ger trygghet för den som vill investera i t.ex. en biogasanläggning, elektrifierade vägar eller It-lösningar för minskat transportberoende. Därtill ser vi i den första budgeten som lagts efter att klimatlagen antogs, en bred enighet i en lång rad gröna förslag på transportområdet, som är vår högsta prioritet. Det öppnar också för fördjupade samarbeten med Norge, på tre nivåer:

– Vi lär av er. Sverige ska systematiskt dra nytta av att vara granne med världens absolut ledande elbilsnation; lära hur ekonomisk stimulans kombinerats med att göra det enkelt att ta elbilen, och med aktiv konsumentinformation. Norge är enda landet där ”vanligt folk” redan kör elbil; vilken kunskapsbank! Nu kommer också elektrifieringen av lastbilar och färjor; det blir viktigt för Sverige att följa och helst medverka i projekten.

– Vi utvecklas tillsammans. Avinor och Swedavia har samma mål om fossilfritt inrikesflyg, och strategi och genomförande kan utvecklas tillsammans. Samma sak gäller sjöfarten; tydliga klimatambitioner som går långt före omvärlden – men ännu ingen gemensam handling. I dessa globala, hårt konkurrensutsatta marknader är ensam inte stark; Skandinavien är den minsta rimliga enheten för framgång.

– Var Sverige har något att ge. Sverige är världsledande på avancerade biobränslen; biogas från hushållsavfall, biodiesel från skogsrester och etanol med över 95% klimatreduktion. Vi har också en stark fordonsindustri övriga Norden saknar, med alltifrån testmöjligheter till marknadsavstämningar. Slutligen har vi alltså haft en process som ledde till den sjupartiöverenskommelse som ger näringslivet trygghet – erfarenheter vi gärna delar med oss.

Tillsammans kan vi: Framtiden blir hållbar om vi samverkar bättre!