NORDISK SAMARBEIDE NØDVENDIG FOR KLIMA, MILJØ, HELSE OG ØKONOMI

Næringspolitikk.no fikk i sommer publisert en av våre lederartikler på Nordisk Råd og Nordisk Ministeråds hjemmeside. Vi tok til orde for et nordisk helsepolitisk samarbeide ved at man ser på Norden som ett pasient tilfang for avansert kreftbehandling. Foreningen Norden var svært entusiastisk og vi har senere hørt at ideen diskuteres i flere politiske partier i de nordiske land.

Det skulle derfor bare mangle om man ikke også skulle få til et samarbeide om klima- og miljøspørsmål!

Det er derfor med stor glede vi kan publisere den svenske tenketanken Fores debattartikkel om nettopp dette tema. Næringspolitikk.no håper vi i fremtiden kan utveksle debattartikler og lederkommentarer med flere nordiske debattaviser og tenketanker.

Norden representerer totalt sett et marked og en befolkningsmengde på ca. 27 millioner innbyggere. Selv om innbyggertallet er lavt i verdenssammenheng, representerer det de absolutt rikeste landene i verden med den mest avanserte industrien – og de mest utdannede og kjøpesterke forbrukerne.

Utgangspunktet for felles nordisk politikk og iverksettelse av tiltak for klima og miljø bør være til stede. Vi skal ikke reise lenger enn over Østersjøen for å finne land med langt større klima- og miljøutfordringer. Mens vi sorterer husholdningsavfall i Norden, går avfallet på usikrede deponier noen sjømil unna.

Klimagassene deler vi uansett hvor vi bor. For å si som ubåtkapteinen til Harald Heide Steen Jr.” – Det finnes ingen grenser under vann, vet di!” Vi legger til at det finnes ingen grenser i luften heller.

Nordisk Råd har sesjon i Oslo i slutten av november. Vi håper at man der kan se Norden under ett og finne måter å samarbeide på slik at vi kan utnytte befolkningsmengden, industri og økonomi felles på en måte slik at vi kan være til nytte for våre naboer i øst og i resten av verden.

Men, da må vi snakke med hverandre – og ikke mot hverandre. Den norske valgkampen var i så måte ingen “höjdare” sett fra Sverige, da statsråd Listhaug dro med seg et “mediedrev” for å skremme ut innvandrereksempler til skrekk og gru. Vi tror storsinnede svensker glemmer dette.Vi er stort sett storsinnede og tolerante i Norden. Derfor kan vi også samarbeide godt når det behøves. Akkurat nå behøves det!