NY MEDIEPOLITIKK MÅ GI RAKETT I RUMPA!

Norske medier vil i de nærmeste månedene bli tvunget til å forholde seg til en ny virkelighet. Stortinget vil se på helheten i Mediemangfoldsutvalgets rapport og forholde seg til forbrukernes interesse. Det er ganske nytt.

Næringspolitikk.no har fulgt norsk mediepolitikk siden tidlig 80-tall fra “politiske” tildelinger av konsesjoner til dagens digitale realitet der politikerne begynner å stille spørsmål ved Amedias lokale monopoler og  Schibsteds regionale sådanne kombinert med det nasjonale finn.no.

At ikke Konkurransetilsynet i Bergen har reagert tidligere er er merkverdig. Men, det er jo “mediepolitikk”?

Nå er norske medier i ferd med å bli konkurrert ut av de amerikanske kjempene Facebook, Google, Twitter og LinkedIn. Da hiver norske medier seg over NRK. Man får si hva man vil om NRK sin lisens, aktivitet og produkter. Men, de fleste er nok enige i at de leverer på kvalitet. Kanskje for bra og for mye?

I Tyskland har Springerkonsernet invitert offentlige og private aktører med i felles system for innlogging som kan gi et konkurrerende tilbud til Facebook.

Etter at vi startet opp Næringspolitikk.no 1.februar i år så vi umiddelbart nødvendigheten av at medier i Norge og Norden burde gjøre det samme som tyskerne. Vi hev oss på og lanserte ideer. Først invitert til å tømme oss for ideer. Deretter forsøkt tystet i hjel med tall og strategi. Ha!

Entusiasmen i Schibsted og Amedia med flere var, for å si det mildt lunken. Nå håper vi at debatten i Næringspolitikk.no kan gi dem en rakett i rumpa og støtte til de utskremte “diplomatene” (fra NTB, Schibsted og Tiniusstiftelsen) som har reist rundt og forsøkt å overtale til samarbeide.

Næringspolitikk.no støtter Schibsteds styreleders oppfordring i Aftenposten 2.november om økt norsk satsing på teknologiutvikling. Men, kanskje burde utviklingen først skjedd i media slik at leserne kunne få muligheter til å bruke pengene sine på produkter de ønsker?