KARBONFANGST TIL BESVÆR

Regjeringen og Stortinget har fått en het potet i fanget i form av de tre karbonfangstprosjektene. Det er få som stiller spørsmål ved nytten av karbonfangst men det er kostbart. Svært kostbart. Og det er mange lærepenger som må betales i starten.

Oslo er en av verdens mest avanserte hovedsteder hva gjelder kildesortering og behandling av avfall. Der andre storbyer har vært trege til å innføre kildesortering var Oslo først. Nå ønsker Oslo kommune å være blant de første i verden med fangst av karbon fra Klemetsrudanlegget.

Samtidig ser vi at Norge er minst i Skandinavia blant land som har egen, nasjonal energiutnyttelse av restavfallet. Nesten mer enn en tredjedel av det norske restavfallet sendes til forbrenning i Sverige, der mer enn halvparten av landets varmeenergi kommer fra fjernvarme. I Norge kommer til sammenligning vel 10% av varmeenergien fra fjernvarme.

Det blir derfor et paradoks for hovedstadens husholdninger å måtte spleise med Staten ikke bare for verdens mest avanserte lokale avfallsbehandling, men også et kommende karbonfangstanlegg i verdensklasse.

Svenskene er nordiske mestere i ”piperøking”. De brenner nesten dobbelt så mye avfall som de selv produserer gjennom import. Det er derfor nærliggende å tenke denne tanken: Kanskje norske kommuner som ikke har investert en krone i eget avfallsbehandlingssystem, men som kjøper billig kapasitet i Sverige, burde deltatt i finansieringen av Oslos karbonfangstanlegg – og på sikt karbonfangst fra andre norske anlegg?

I tillegg burde man kanskje også vurdert om ikke de skandinaviske land burde samarbeidet på dette området. Karbon fra Sverige, Danmark og Finland forurenser like mye i Oslo som Klemetsrudanlegget gjør – når man kommer langt nok opp i atmosfæren. Og det er vel helst der karbonet gjør skade.

Forurenser skal betale, heter det i Forurensningsloven. Da må betalingen treffe riktig. Staten og Oslo kommune bør ikke alene  ta karbonfangstkostnadene. Eller unnlate å gjennomføre karbonfangsten fordi det blir for dyrt. En flytur over Skandinavia viser tydelig hvor det ryker mest. Her bør “noen snakke sammen”. Nordisk Råd møtes i Oslo 28-29.november……

Forfatter har tidligere arbeidet med rammevilkår for avfallsbransjen, energigjenvinningsanleggene og et skandinavisk samarbeidsprosjekt om samme.