MEDIEBRANSJEN MÅ SAMARBEIDE – TVERRPOLITISK ENIGHET I NÆRINGSPOLITIKK.NO

Næringspolitikk.no kan oppsummere tverrpolitisk enighet om vårt forslag til felles innlogging for norske mediebedrifter. Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet maner mediebedriftene til samarbeide.

Som tidligere nevnt her i Næringspolitikk.no har vi og mange andre konsumenter av digitale aviser og audiovisuelt innhold irritert oss over at mediebedriftene opererer med klundrete og lite brukervennlige betalingsløsninger.

Er man eksempelvis bosatt i Oslo og abonnent på Aftenposten, men har hytte ved sjøen og på fjellet og derfor periodevis vil lese lokale aviser, er det komplett umulig å finne digitale kjøpsmodeller for dette. Mangel på samarbeide mellom norske mediehus – og nordiske for den saks skyld – gjør at de samme mediehusene går glipp av store løssalgsinntekter.

På toppen av det hele vil et samarbeide om felles innlogging ”over mediehus-grensene” gjøre at de samarbeidene mediehusene kan lage et felles sosialt media for såkalt datafangst (utveksling av digitalt innhold, meldinger og informasjon). Det ville gjøre de norske – og nordiske – mediehusene uavhengige av dagens sosiale medier som stikker av med annonseinntekter, lesere og skatteinntekter til de land de operer i.

Næringspolitikk.no tok derfor frem en enkel modell for et slikt samarbeide og presenterte for de største mediehusene. Responsen var laber. Interessen for samarbeide liten. Når det kom til et stykke.

Næringspolitikk.no lanserer derfor en ny ide. La NRK eller TV2 få i oppdrag å lage en slik felles innlogging med muligheter for datafangst ( søk og sosiale medier). Dette som del av konsesjon og samfunnsoppdrag. Inviter andre digitale aktører – statlige og private – med på samarbeide. Og la deltagelse i dette felles systemet være obligatorisk for mediebedrifter som ønsker å motta statlig produksjonsstøtte.

Det tyske Springer konsernet har gjort tilsvarende i Tyskland. Deres representant Helmut Krasnik skal innlede på NxtMedia-konferansen 2017 i Trondheim 15.november på Rockheim. Han sier i en annonse for arrangementet på Medier24.no at:

 – Vi i media møter massive utfordringer fra Facebook og Google, og i fremtiden kanskje også fra kinesiske plattformer som Tencent og Alibaba. – Men akkurat de samme aktørene representerer utfordringer for banksektoren, reiselivet og nesten alle andre samfunnssektorer. Hvis vi ikke samarbeider, vil vi bli spist opp av noen større enn oss, sier representant for tyske Springer.

Næringspolitikk.no håper budskapet blir lagt merke til. Felles innlogging bør føre til bedre brukervilkår for forbrukerne og større inntekter for norske mediehus.  I tillegg vil inntektene beskattes i Norge og ikke i suspekte skatteparadis som Aftenposten beskriver om dagen.

Næringspolitikk.no stiller seg disponibel og deltar gjerne i utviklingsarbeidet med felles innlogging, slik vi har deltatt i utvikling av media og telekom de siste 30 årene i Norden.