KAMPEN OM INNLOGGINGEN – STATSSTØTTET MEDIESABOTASJE?

Knapt hadde vi satt punktum i gårsdagens kommentar om behov for digitalt samarbeide mellom mediebedriftene, før Dagens Næringsliv i dag kan  fortelle at Amedia og Aller skal samarbeide om felles innlogging.

Dette er tragisk.

Et industrielt vellykket og forbrukervennlig digitalt samarbeide forutsetter at alle medieaktørene i det norske markedet samarbeider om en felles innlogging. I tillegg bør samarbeide også inkludere offentlige virksomheter og andre private aktører. Siden norske og nordiske aktører overlapper hverandre geografisk, bør innloggingen tilbys i hele Norden.

Når Amedia og Aller velger å gå alene, er det fordi de egentlig ikke ønsker den mest brukervennlige løsningen. Amedia har i tillegg valgt samarbeide med utskjelte Google på annonser. Kombinert med geografiske monopoler og stor grad av statsstøtte ( produksjonsstøtte), gjør det at de heller ønsker digital mur mot omverden, enn digitalt samarbeide med omverden?

For Aller sin del er de for små og oppfattet kanskje at de måtte velge side mellom Schibsted og Amedia. Siden Schibsted eier (Aller-eide) Dagbladets konkurrent VG, ble valget slik det ble.

Næringspolitikk.no tror en ideell løsning nå blir at NRK bes om å ta frem en løsning som kan tilbys hele markedet. Utviklingen kan gjerne skje i samarbeide med Mediebedriftenes Landsforening, ditto i Sverige og Danmark. Et slikt prosjekt bør også være attraktivt for andre nordiske mediehus å delta i. Innloggingen kan benyttes for innkreving av lisens og tilbud om et sosialt media. Deretter kan det bygges ut etter hvert som flere kommersielle og private aktører deltar. Til slutt bør også utdeling av statsstøtte til medieproduksjon forutsette bruk av systemet.

Vil det gå slik?

Det forutsetter en mediepolitikk der man ligger i forkant av utviklingen og ikke kommer diltende etter. Det forutsetter også at NRK ser seg tjent med en slik løsning og får med seg de andre nordiske kringkasterne. Og joker blir Schibsted. De har sin egen innloggingsløsning og er neppe mer interessert i å selge seg billig når de ser at Amedia kan ta egne hensyn.

I mellomtiden kan de amerikanske sosiale mediene kose seg med lave skatter på solfylte strender mens pengene fosser inn fra de nordiske landene – der mediene ikke vil samarbeide.