TOMTEFESTERFORBUNDET – OPPLYSNINGSVESENETS FOND GJØR SEG LEKKER


Øyvind Bastiansen, leder for Tomtefesterforbundet


 

Regjeringen skal behandle Opplysningsvesenets Fond (OVF) i en egen stortingsmelding, skrev NA24 den 30.september i år. Dette gir Stortinget muligheter til å ta opp Tomtefesteloven til ny behandling og avvikle denne forhistoriske ordningen.

OVF har i lengre tid vært i konflikt med mange av landets kommuner etter at de med stort iver har oppjustert festeavgiften for tomteområder som kommunene har festet til forskjellige formål. Spesielt i så henseende er tomter som kommunene har viderefestet til boligformål. Dette har resultert i flere rettsaker allerede, og flere vil komme.

OVFs forretningsdrift har gitt fondet et dårlig omdømme hos mange av landets kommuner, men også hos private tomtefestere. Det er på høy tid at Storting og regjering får kontroll med fondets forretningsdrift, fondet disponerer tross alt (etter de fleste mening) offentlig eiendom.

Mange kommuner har havnet på begge sider av bordet som både fester og bortfester. Som fester hos OVF betaler mange kommuner 5-6% rente i festeavgift. Som bortfester til boliger og hytter må kommunene forholde seg til Tomtefesteloven som setter tak på 2% – eller 12035 kr per mål og år.

Differansen mellom den høyere festeavgiften kommunen betaler til OVF og den lavere festeavgiften kommunene krever inn fra sine festere, må kommunene dekke som tap. Det førte til opprører blant flere kommuner i høst.

Tomtefesterforbundet er imidlertid bekymret for om Opplysningsvesenets Fond (OVF) i mellomtiden vil gjøre seg lekre overfor kommunene ved å legge frem løsningsforslag som kortsiktig vil lette presset på kommuneøkonomien. Enkelte kommuner skal sågar ha fått tilbud om investeringer fra OVF. Hvilke distriktskommune med skranten økonomi sier nei til slike lukrative tilbud? Dette kan dempe det gryende opprøret blant landets kommuner, men det kan i sin tur lett legge mer press på tomtefestere rundt om i kommunene.

Tomtefesterforbundet er bekymret for at dette er kortvarig lykke for kommunene og deres boligfestere til Stortingsmeldingen er unnagjort. Da kan vi oppleve nytt press på festerne, slik innbyggere i Nannestad og andre kommer har opplevd. Kommunen kjøper ut tomter fra OVF og skrur opp festeavgiftene til private boligeiere, alternativt gir tilbud om innløsning basert på markedstilpassede, maksimerte eiendomstakster. Boligbyggere som trodde at de hadde fått en rimelig og trygg finansiering av sin bolig, vil fort kunne oppleve at tilbudet fra kommunen var for godt til å være sant.

Resultatet blir rettsaker. Mange og dyre rettsaker. Så mange og så dyre har de vært at selv advokatene som tjener godt på rettsakene har reagert. Lørdag 9.september i år hadde NRK Dagsrevyen et innslag hvor man fra advokathold mente Tomtefesteloven ga festerne så dårlige vilkår at de mente tomtefeste burde forbys og Tomtefesteloven avvikles.

Nå har kommunene i Norge muligheten til å bidra til at denne håpløse og urettferdige loven avvikles gjennom den varslede Stortingsmeldingen. Men da må de ta opp kampen og ikke la seg smigre av at OVF gjør seg lekre en kort periode. Det kan ikke være riktig at en stat-i-staten i Oslo skal herske over milliardverdier i distriktene basert på en forordning fra 1600-tallet og et lovverk alle ser er urettferdig.

Tomtefesterforbundet vil derfor be Regjeringen om å legge frem føringer i den kommende Stortingsmeldingen slik at tomtefeste i Norge kan avskaffes. Alle festere må få like rettigheter til innløsning på fornuftige vilkår og nye festekontrakter må forbys. Samtidig må kommunene vise moral og ikke la seg kjøpe av OVF sin kortsiktige generøsitet.