STATISTISK SENTRALBYRÅ OG OFFENTLIGE BETALTE LÆREPENGER

Skattebetalerne v/Staten og Finansdepartementet har tatt en millionregning på lærepenger for Christine Meyers avgang som leder for Statistisk Sentralbyrå. Ifølge VG skal Meyer få dekket en etterlønn på ett år, 175.000 kr til medieklovneri fra advokat Dag Steinfeldt samt noe utlegg for flytting tilbake til Bergen og diettpenger.

Det er sjokkerende at ikke slike ting var avtalt da Christine Meyer ble ansatt. Ofte blir toppledere bedt om å fratre etter konflikter. Da må man av hensyn til virksomheten trekke i fallskjermen og ikke lage sirkusnummer av selve avgangen.

Lærepengen skattebetalerne nå betaler Christine Meyer bør bli en lekse alle kommunale og statlige etater og virksomheter tar lærdom av. Har man ikke avtalt vilkår for avskjed, bør man gjøre det nå.

Når det gjelder de rent faktiske årsakene til at SSB endte opp med direktørbytte, bør det være grunnlag for en solid offentlig gransking. Finansministeren kan ikke ha på seg at hun har forsøkt å styre Statisk Sentralbyrå politisk i forhold til innvandringsregnskap.

Stortinget bør snarest be om at det settes ned en granskingskommisjon som raskt kan avklare hva som har skjedd og om det har foregått noe som kan tolkes eller forklares som maktmisbruk. Det fortjener både Christine Meyer og skattebetalerne – og ikke minst finansminister og partileder Siv Jensen.