OSLO UNGE HØYRE – FJERN OPSJONSSKATT!


Lars Andreas Underthun, Vestre Aker Unge Høyre


Oslo Unge Høyre vil fjerne opsjonsskatten for nyoppstartede bedrifter og minske/fjerne opsjonsskatten til bedrifter som opererer innenfor “grønn næringsvirksomhet”.

Opsjoner og opsjonspakker er en viktig del av nye bedrifters oppstartsfase. Det er en viktig del av gründere og oppstarternes muligheter til å sikre seg de fremtidige rettighetene de fortjener i sitt oppstartede selskap.

For mange gründere og de som starter bedrifter brukes mesteparten av egenkapitalen til å finansiere firmaets oppstartsfase fremfor private aksjetegninger. Dette gjør at gründere er nødt til å tegne seg til opsjoner. Dette er i alt positivt etter som opsjoner er en viktig motivasjonsdrivere for å drive en sunn økonomisk drift og fremme vekst i bedriften.

Per i dag blir opsjonsgevinsten beskattet som en verdipapir-gevinstskatt med prosentvis skatt opptil 46 %. Denne skattekostnaden er for mange selvstendig næringsdrivende svært økonomisk svekkende og vanskelig å planlegge.

Høyre er i dag et parti som går inn for å fremme vekst og verdiskapning i Norge. Derfor er det på sin plass at vi stiller opp for gründere og de som ønsker å starte bedrifter og legger til rette for en enklere oppstartsfase for fremtidige bedrifter.

Storbritannia og Sverige har allerede senket sine opsjonsbeskatninger for å fremme vekst og gjøre det mer attraktivt å starte egne bedrifter. NHO har allerede skrevet rapporter der de konkluderer med at en reduksjon eller fjerning av opsjonsskatten vil føre til en økning i Norges attraktivitet for utenlandske talenter som ønsker å starte firmaer i Norge, noe som igjen vil fremme vekst og norsk verdiskapning.

I tillegg til å fjerne opsjonsskatten for nyoppstartede bedrifter, ønsker jeg også å stille et initiativ til å minske opsjonsskatten for bedrifter som opererer innenfor “grønn” næringsvirksomhet. Dette er bedrifter som produserer eller på annen måte bidrar til et grønnere miljø, f eks solceller, Silisiumutvinning osv. Dette er en næring som sliter med å skape kortsiktige overskudd og sikker drift. Fjerning av opsjonsskatten for disse bedriften an medføre at de “overlever”, skaper arbeidsplasser, muligheter og verdier for samfunnet.

“En opsjon er muligheten til å kjøpe verdipapirer på et forhåndsavtalt tidspunkt til en gitt pris.”