NHO OSLO OG AKERSHUS – 3 GODE GRUNNER TIL Å FJERNE MASKINSKATTEN


Av Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus


I statsbudsjettet foreslår regjeringen å fase ut eiendomsskatten på verk og bruk, også kalt maskinskatten. Det støtter vi i NHO Oslo og Akershus helhjertet opp om. Saken er avgjøres i Stortinget i løpet av kort tid.

La meg gi dere tre grunner til hvorfor det er riktig å fjerne denne maskinskatten. La meg ile til å si at det ikke betyr at vi er mot eiendomsskatten som sådan. Det vi er mot er at bedriftenes produksjonsutstyr skal inngå i skattegrunnlaget.

For det første er maskinskatten en urimelig beskatning av private bedrifter. I bunn og grunn handler dette om hvilket syn vi har på bedrifter og arbeidsplasser i privat sektor. Private bedrifter og arbeidsplassene de skaper er et gode for kommunene og bør ikke behandles som en melkeku for å saldere kommunebudsjettet.

Den andre grunnen handler om behovet for nyetableringer. Som direktør i NHO Oslo og Akershus er jeg opptatt av å legge til rette for flere bedriftsetableringer i regionen vår. Skal vi lykkes med å tiltrekke oss utenlandske selskaper som ønsker å investere i Norge, så kan vi ikke ha uforutsigbare rammevilkår som maskinskatten. La meg ta datasentre som eksempel. Dette er anlegg som krever store investeringer i servere og annen teknisk infrastruktur. Maskinskatten vil ramme dette. Det betyr at disse bedriftene vil velge andre lokasjoner enn Norge. Amazon har valgt Sverige, Apple har valgt Danmark og Google har valgt Finland for sine datasenteretableringer. Slik trenger det ikke å være.

Den tredje grunnen handler om selve innretningen på maskinskatten. I dag kan en kommune innføre eiendomsskatt på enten næringseiendom eller boliger, eller begge deler. Dersom eiendomsskatt innføres på boliger, så er det kun tomten som takseres. Innføres den på næringseiendom, så skal maskiner og produksjonsutstyr tas med i regnestykket. Det er her urimeligheten oppstår. Ingen mener vel at komfyren og vaskemaskinen din skal tas med i taksten for eiendomsskatt. Så hvorfor skal da hjørnesteinsbedriftens maskiner telles med i taksten? Med regjeringens forslag om å fase ut maskinskatten blir eiendomsskatten på næringseiendom en skatt på grunnarealer og bygninger, og det mener vi er en riktigere innretning på en slik skatt.

Dette må det ryddes opp i!  Og det kan Stortinget klare i løpet av de nærmeste dagene