NORSK VANN – EN MILLION NORDMENN KASTER AVFALL I TOALETTET


Toril Hofshagen, direktør, Norsk Vann


Det er ikke smart å kaste avfall i toaletten. La oss bruke verdens toalettdag 19. november til å innføre gode rutiner!

Søndag 19. november markeres verdens toalettdag over hele verden. Det kan kanskje virke litt komisk at FN har innstiftet en egen toalettdag, men det handler om et svært alvorlig helse- og miljøproblem globalt. Nye tall viser at om lag 60 % av verdens befolkning – 4,5 milliarder mennesker – ikke har tilfredsstillende toalettløsning hjemme hos seg. Det er behov for tiltak på bred front for å kunne innfri FNs bærekraftmål på vann- og sanitærområdet. Verdens toalettdag handler om nettopp det.

I Norge er situasjonen atskillig bedre. Innføring av vannklosetter startet på begynnelsen av 1900-tallet. I dag har de aller fleste innbyggerne i Norge tilgang til gode toaletter både hjemme, på jobben og på skolen. Kommuner og interkommunale selskap sørger for at avløpsvannet blir fraktet bort og renset, og for at slammet fra rensingen blir nyttiggjort som gjødsel og jordforbedring. På den måten hindrer vi sykdomsspredning i befolkningen og forurensning av naturen.

Men vi har ett toalettproblem i Norge. I en fersk spørreundersøkelse som Sentio har utført på oppdrag for Norsk Vann, svarer drøyt 20 prosent at de kaster ulike typer avfall i toalettet. Flest personer kaster matfett og matavfall. Ganske mange kaster også avfall som våtservietter, hygieneartikler og snus i do. En liten andel bruker også toalettet til å kvitte seg med kjemikalier og legemidler.

I sum blir det ganske store problemer når én million personer kaster forskjellig typer avfall i avløpet. Toalett og avløpssystem er ikke bygget for å håndtere avfallsprodukter. Det kan gi tette ledninger og oversvømmelser både hjemme hos oss og andre steder i avløpssystemet. Hele 50 prosent av de spurte har opplevd at toalettet har tettet seg helt. Kaster du avfall i do, kan det også føre til økte rotteplager og miljøforurensning.

For å unngå problemene, må vi ha «do-vett» og kun bruke toalettet til sitt egentlige formål; som toalett. Løsningen er enkel. Ha en liten avfallsbøtte ved toalettet, som du kan bruke til hygieneprodukter, Q-tips, våtservietter og annet avfall som oppstår på badet. Fettrester fra matlaging bør stå til det stivner og kastes sammen med matavfallet. Kjemikalier skal leveres til mottaksstasjon for farlig avfall, mens legemiddelrester skal leveres til apoteket.

På verdens toalettdag kan vi sende en vennlig tanke til de mange dyktige fagfolkene rundt omkring i landet, som sørger for at toalettene fungerer og for avløpsvannet vårt blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Og hvis DU er en av dem som til nå har kastet avfall i do: Det er smart å slutte med det!