BEDRIFTSFORBUNDET – PÅ TIDE MED EN VENSTRESVING?


Atle Thorstensen, regionleder, Bedriftsforbundet 

 
Professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI knuser myten om at det er de store bedriftene som skaper flest arbeidsplasser. Reve har sett på netto nyskaping i privat sektor i perioden 2003-2014. I den perioden ble det skapt 350.000 nye heltids arbeidsplasser i næringslivet. Av disse sto små og nystartede bedrifter mer enn 62 % av disse.

Vi i Bedriftsforbundet ønsker en politikk som virkelig løfter de nye verdiskaperne og småbedriftene. Men skal flere starte for seg selv, må vi gjøre det enklere, tryggere og mer lønnsomt å drive egen virksomhet. 
 
I Venstre sitt alternative statsbudsjett ble det foreslått en rekke tiltak som Bedriftsforbundet og andre gründermiljøer har jobbet lenge for: Saker som neppe vil få hovedoppslaget i Dagsrevyen, men som vil gjøre en enorm forskjell for de som er i startfasen av å drive egen virksomhet ute i det ganske land:
1. Endre reglene for forskuddsskatt-innbetaling for selvstendig næringsdrivende: Å betale skatt av en tenkt/beregnet inntekt kan sette de selvstendige næringsdrivende i likviditetsskvis. I mange tilfeller har man kunder som utsetter betaling, har betalingsproblemer eller krangler på sluttsummen. Dette bør handle om å betale riktig skatt av det man faktisk har tjent på oppdrag fra kunden.
2. Fjerne arbeidsgiveravgiften for nyoppstartede bedrifter de tre første årene. Terskelen for å ansatte flere er stor for en gründerbedrift i vekstfasen.
Fjerning av arbeidsgiveravgiften gjør det lettere for gründere å ansette flere, noe som videre øker produktiviteten i en helt avgjørende fase for bedriften.
3.Bedre opsjonsbeskatningen for gründerbedrifter. Regjeringens opprinnelige forslag gir ikke gode nok incentiver for selskapene til å ta opsjoner i bruk. En mer lønnsom opsjonsbeskatning ville gitt mindre gründerbedrifter større mulighet til å konkurrere om de kloke arbeidsplassene.
 
Skal vi skape flere arbeidsplasser må vi gjøre det enklere, tryggere og mer lønnsomt å drive egen virksomhet. Lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi håper derfor budsjettforhandlingene svinger litt til venstre, slik at vi får på plass tiltak som gjør at flere våger å starte for seg selv.