ARBEIDERPARTIET – NØD LÆRER OPPSAGT JOURNALIST Å SPINNE


Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Foto: Bernt Sønvisen


Det må jobbes med bærekraftige forretningsmodeller. Vi vil ta mediemangfoldsutvalget på alvor og håper Høyre vil bidra konstruktivt. Kutt lærer oppsagt journalist å spinne.

For en stund siden deltok jeg som folkevalgt på et informasjonsmøte i Drammen om bygging av nytt sykehus. Møtet var illustrerende for tendensen i norsk mediebransje. Det var flere kommunikasjonsansatte til stede enn det var journalister. Ja, mange av kommunens nye informasjonsmedarbeidere var tidligere journalister. Utviklingen bør bekymre alle som bryr seg om å ta vare på demokratiet vårt.

Men i stedet for å ta bekymringen på alvor har Høyres kulturminister Linda Hofstad Helleland gjort lite annet enn å foreslå et dramatisk kutt i produksjonsstøtten til norske aviser. Kuttet vil ifølge Norsk Journalistlag føre til at mellom 30 og 40 journalister vil forsvinne fra redaksjonene – dersom det blir vedtatt. I en situasjon der Facebook og Google overtar en stadig større del av annonseinntektene, og der 1000 journalister på kort tid har forsvunnet ut av norske redaksjoner (mange av dem over til kommunikasjonsbransjen), er dette feil vei å gå. Det er både mediebransjen og Hellelands eget mediemangfoldsutvalg enige om.

I stedet for å si det som det er – at Høyre- og Frp-regjeringens skattekutt til de rikeste krever kutt på mange viktige poster i statsbudsjettet – velger kulturministeren og Høyres mediepolitiske talsperson en mer forførende retorikk. De tegner et bilde av en avisbransje som stritter imot utviklingen og helst vil forbli på papir, der produksjonsstøtten er «konserverende», og der kutt er løsningen som vil fremme innovasjon og nytenkning.

Det er en virkelighetsbeskrivelse de er ganske alene om. Det virker som om Høyre ikke har fått med seg at norske mediehus har vært foredragsholdere i utlandet for dele av sine erfaringer med innovasjon, som for eksempel US Todays samarbeid med Dagsavisen. Eller at nettopp produksjonsstøtten har vært avgjørende for at mange lokalaviser har hatt ressurser til å lansere vellykkede nettløsninger.

De siste ukene har jeg møtt redaktører, direktører, journalister og mediehus. Felles for dem er at de er interessert i å diskutere nye løsninger som kan bidra til mer innovasjon. De ønsker å ta tak i sentrale spørsmål:

Ett av dem er om man kan finne en ordning som gjør det enkelt å få tilgang på det Medie-Norge har å tilby, men som samtidig har en finansieringsmodell der hver avis får betalt. Det er en del av fremtiden og kan være nødvendig for å inkludere de yngste brukerne, som i mindre grad er villige til å kjøpe abonnement på enkeltaviser. Det er lett å forstå at mediene låser seg inne bak betalingsmurer; de må ha betalt for den jobben de gjør. Samtidig er det krevende fordi det gjør at mange ikke får ta del i den dagsaktuelle debatten. Det må jobbes med bærekraftige forretningsmodeller.

 Et annet og minst like viktig spørsmål er om man kan utvikle skattemodeller som gjør at Facebook, Google og andre multinasjonale selskaper bidrar tilbake til de landene de opererer i. Slik kan man sikre inntekter som blant annet kan styrke finansieringen av mediestøtteordningene og på den måten gjøre noe med maktbalansen i medievirkeligheten, som i skremmende grad går i Facebooks favør.

Arbeiderpartiet ønsker å ta tak i slike utfordringer. Vi vil ta mediemangfoldsutvalget på alvor og håper Høyre vil bidra konstruktivt. Til nå har regjeringens rettesnor i mediepolitikken vært at nød lærer naken kvinne å spinne: At kutt i støtten og dermed dårligere økonomi er det som må til for å få innovasjon i avisbransjen. Nedgangen i antall journalister og økningen i antall spindoktorer bør snart få Høyre til å innse at sannheten er en helt annen: At kutt lærer oppsagt journalist å spinne.