NOBELKOMITEEN – POKER MED DEMOKRATI OG ARBEIDSPLASSER

Stortinget skal utnevne medlemmene i Nobelkomiteen. Det hersker det ingen tvil om. Det er derimot ikke sagt at Stortinget må fylle komiteen med nåværende eller tidligere representanter for nasjonalforsamlingen.

Den kinesiske boikotten av Norge, som ble avblåst for noen måneder siden, kostet Norge milliardbeløp i eksporttap.  Kineserne begrunnet boikotten med at det var norske myndigheter som tildelte Fredsprisen til en kinesisk dissident og derved blandet seg inn i indre kinesiske anliggender. Fra norsk side ble dette avvist med begrunnelse at Nobelkomiteen var politisk uavhengig av myndighetene – Stortinget og Regjeringen.

Med utgangspunkt i den nå tilbakelagte episoden med Kina, har debatten rundt sammensettingen av Nobelkomiteen vært merkelig og beklagelig personfokusert. Har ingen lært? Det er faktisk forståelig at Kina kunne innta et slikt standpunkt fordi utnevnelsen av komitemedlemmene har endt opp i partipolitisk poker – med demokrati og norske arbeidsplasser i potten.

Stortinget bør umiddelbart endre regelverket slik at oppnevnelsen av Nobelkomiteens medlemmer blir politisk uhildet. Stortinget kan sette ut oppnevnelsen til et utvalg – Nobelutvalget – bestående av representanter fra akademia, samfunns- og arbeidsliv. Dette utvalget kan så få i oppgave å utnevne medlemmene til Nobelkomiteen basert på klare instrukser. Da har Stortinget utnevnt medlemmene, men ved å la et uhildet utvalg gjøre det.

De fleste ville ønsket at vi var de siste ukers debatt foruten. Spesielt fordi den ble unødvendig personfokuserende. Hadde man forholdt seg til saken og soleklare prinsipper, hadde persondebatten vært unødvendig. Vi ser frem til rask og avklarende utredning og behandling av saken. Nobelkomiteen må få nødvendig verdighet og uavhengighet tilbake. Det tjener alle på. Ikke minst mottagerne av Fredsprisen. Og det er kanskje de man skal ta mest hensyn til?