4   +   5   =  

FREMSKRITTSPARTIET: GRÜNDERE HAR INGEN DATOSTEMPLING


Atle Simonsen (FrP), stortingsrepresentant, medlem Arbeids- og sosialkomiteen


Arbeidslivet er en aldersintegrerende institusjon, samtidig som det har en stor sosial betydning. Det er stadig flere seniorer som står lengre i arbeid og som ønsker å være aktive også etter det som regnes som vanlig pensjonsalder. Fremskrittspartiet ser på dette som en god utvikling som vil bidra til at flere kan ha et aktivt og sosialt liv til tross for høy alder. For oss er godt voksne mennesker avgjørende ressurser for samfunnet og arbeidslivet.  Levealderen i Norge øker, i dag er det det over 1.000 personer over 100 år. Det betyr at stadig flere lever i 30 år og kanskje lenger etter at de slutter å jobbe. 30 år som alderspensjonist er verken bærekraftig eller særlig bra for den enkeltes helse. Dessverre er det mange som opplever å bli presset ut av arbeidslivet for tidlig, og vi vet at det er vanskelig å bytte jobb etter fylte 55 år. Jeg er glad for FrP har kjempet for og fått gjennomslag for å heve aldersgrensen i arbeidslivet til 72 år.


Som det vises til i lederkommentaren skrevet av Torbjørn Leidal, er det riktig at en må se på de rammebetingelsene som gjør det lettere å starte, drive og videreutvikle egen bedrift. Jeg kan berolige Leidal med at dette er et område som Fremskrittspartiet har levert på i regjering, og vi har ytterligere ambisjoner for å imøtekomme disse prinsippene.

Du er aldri for gammel til å starte business, og gründere har selvsagt ingen datostempling. Innovasjon Norge melder om en eksplosjon av oljegründere på Sør-Vestlandet etter oljekrisen. Dette er ofte seniorer med stor kompetanse og mye erfaring som nå ser anledningen til å sette sin idé ut i livet. Norge er et land med dyr arbeidskraft noe som gjør at teknologi og smarte ideer fort lønner seg.

Pensjonssystemene må tilpasses at folk kan få inntekt fra grundervirksomhet, og at systemene ikke må straffe de som skaper egen arbeidsplass og økonomisk aktivitet.

Vi må heie på dem som tør og som starter opp bedrifter. Vi må skape en kultur for bedrifter og grunderskap, et samfunn der vellykkede entreprenører blir respektert og beundret, ikke behandlet med mistanke, forakt eller misunnelse. Det er bra at noen satser, tjener penger og får det til. Alternativet er så uendelig mye verre.

Fremskrittspartiet mener at det er viktig at vi som politikere legger til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet, FoU og kompetanseutvikling stimuleres. I 2015 lanserte regjeringen sin Gründerplan som vil gjøre Norge til et bedre gründerland.

For oss er det helt klart at arbeidsplasser kan ikke vedtas, de må skapes. Dette har også gjenspeilet vårt arbeid i regjering.

Siden regjeringen tok over i 2013, har vi brukt om over 1,1 mrd. kroner til styrking av ordninger i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. Dette er virkemidler som vi vet virker og bidrar til nye produkter og ny verdiskaping.

I tillegg har vi styrket ordninger som hjelper entreprenører i startfasen, som etablerertilskuddsordningen og såkornfond. Næringslivet må forberede seg på tøffe omstillinger i tiårene fremover, og derfor skal Norge være et godt land å starte og utvikle nye bedrifter i.

Vi har gjennomført omfattende skattekutt som fremmer vekst. Mange enkeltideer har blitt lagt i skuffen, eller skapt i utlandet, som et resultat av selskaps- og formueskatten. Formuesskatten er en skadelig og særnorsk skatt på norskeide arbeidsplasser som bedriftene må betale uavhengig av om de tjener eller taper penger og som rammer nyoppstartede bedrifter med høyt potensial hardest. Svenske Spotify som har en enorm verdi, men som fremdeles taper penger ville aldri overlevd formueskatten i Norge. Vi er særlig fornøyde med at Fremskrittspartiet har greid å skape bred enighet om lavere formuesskatt på arbeidende kapital samt senket formueskatten. Dette vil gagne eldre gründere i – spesielt i startfasen. FrP har derfor tatt utfordringer som Leidal i Næringspolitikk.no viser til.