#METOO, PINSEVENNER OG PORNOINNSPILLING I TV-SOFAEN

#metoo-lavinen ruller over Sverige og feller sjefer på sin vei gjennom samfunnslivet.

I Norge merkes fenomenet mest som etterdønninger. Dette til tross for at snart alle fra børs til katedral samt helsevesen midt i mellom har beskrevet hendelsene i mange opprop.

Advokat Christian Svensen i Lynx advokatfirma gav oss her i Næringspolitikk.no en god innføring i de juridiske sidene ved #metoo.

Næringspolitikk.no har ennå ikke sett konsekvenser og tiltak. Så langt har det vært tyst fra fagmiljøene. Det blir for ille om det er TV2´s Davy Wathne som alene skal bære en mannlig arbeidslivsgenerasjons ”kors” alene!

De fleste kjenner en sjef som enten har vært ansvarlig for uakseptabel adferd eller som har unnlatt å ta affære når noen på arbeidsplassen har vært ufine. Her bør ”noen” stå frem, be om unnskyldning og forklare hva man vil bidra med for at dette ikke skal gjenta seg. Inntil det skjer, vil saken sannsynligvis ligge som en udetonert bombe under kontorstolen på dem det gjelder. Å ligge på været og vente på at det skal løye er dårlig strategi.

Har så vi noe å bekjenne?

Ja, som leder for en utenlandsk eid TV-kanal på 80-tallet tok undertegnede sannsynligvis ikke nok ansvar ved en kjedelig situasjon. Stasjonens medarbeidere ringte oppbragte en søndag morgen. TV-studio, som var lånt ut og skulle benyttes av en pinsemenighet til andaktssending, var blitt benyttet til pornofilminnspilling natten i forveien.

Den utenlandske TV-eiers tekniske konsulent hadde drevet butikk-i-butikken og spilt inn ”voksenfilm” i den sofaen pinsevennene skulle bruke til andakt noen timer etter. Gjenglemte filmrekvisitter i TV-sofaen talte for seg.

Oppstandelsen var stor, konsulenten ble sendt hjem, men saken ble mer omtalt i vittige vendinger enn empati med personalet som måtte oppleve ubehaget.

Vi kan også fortelle at at den kommersielle medie- og telekombransjen på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet benyttet premieringssystem for mannlige ledere der reiser til investorers feriested inngikk. Inklusive var tilgang på “lokale goder” med seksuelle tjenester.

Flere av dagens senior medie- og telekomledere i Norden har enten deltatt eller bør ha god kjennskap til dette. Vi tror derfor #metoo neppe har rullet ferdig, før disse lederne har bekjent. Og så får det være opp til de kvinnene som hadde disse sjefene å fortelle resten av historien. Det får være vår bekjennelse.