MEST KOMPETENT ELLER NÆRMEST BEKJENT I JOBBEN?

Svenske arbeidssøkere har i en årrekke blitt foretrukket fremfor norske i blant annet servicejobber. Svenskene er mer profesjonelle og flinkere til å yte service, har de norske arbeidsgiverne begrunnet ansettelsene med. Nå spørs det om ikke norske arbeidsgivere også bør vurdere sin profesjonalitet.

Aftenposten viser til en NAV-undersøkelse fra august i år og skriver i en fersk artikkel at fire av 10 jobber ikke utlyses. Avisen gir deretter arbeidssøkere syv tips for hvordan man kan hevde seg i konkurransen om jobbene.

Næringspolitikk.no har en annen tilnærming til problemstillingen. Vi vil i stedet råde bedriftene til å utlyse alle stillingene og derved får muligheter til å velge mellom flere kompetente kandidater.

Vi har i tidligere yrkesliv ett femtitalls rekrutteringer bak oss fra media og telekom. Både faste stillinger og konsulentinnkjøp. Fra absolutte toppledere til produksjonspersonale. Vår erfaring er klar: – Det er ingen sammenheng mellom dyktig innsalg og kvalitet på leveranse senere! Det være seg fast ansatte, vikarer eller konsulenter.

Å ansette bekjente kan man gjøre i topplederjobber, der avvik fra forventet resultat raskt kan medføre avskjedigelse basert på ansettelsesavtale som er forhåndsavtalt med sluttpakke. Å ansette bekjente i vanlige jobber der arbeidsmiljølov regulerer ansettelsesforholdet er risikofylt og uprofesjonelt.

NAV sin undersøkelse fra august i år viser at Staten og større bedrifter er flinkest til å lyse ut stillinger, mens privat næringsliv og mindre bedrifter oftere ansetter gjennom andre kanaler.

Svenskene er kjent for å har regler og systemer for det meste. Det gjør at mulighetene for avvik blir mindre. Her har nordmenn og norsk næringsliv mye å lære.

Ett godt sted å begynne kan derfor være ansettelsesprosesser. Bedre å ansette den beste enn den den nærmest bekjente.

 

Om du vil studere Nav-undersøkelsen, finner du linken her: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Nyheter/mange-stillinger-utlyses-ikke-offentlig