ER DET NOE RÅTTENT I DE KONKURRANSEUTSATTE TJENESTENE?

Blir 2018 det store rekommunaliseringsåret?

Avfallskatastrofen i Oslo i 2016 endte med rekommunalisering. Oslo kommune ansatte avfallsmannskapet som ble beskyldt for å blant annet ikke kunne lese, skrive og snakke norsk eller kunne navigere i hovedstaden.

Det hviskes i rådhuskorridorene om månedlige millionoverskridelser i forhold til 4.generasjons kontrakt ( som fungerte utmerket) og at innsamlingsresultatene fremdeles er utilfredsstillende. Stemmer det?

I kjølevannet av konkursene i Veireno og RenoNorden dukker det nå opp nyetableringer der flere av de samme konkursansvarlige er innblandet. Hvis deres nye selskaper inngir tilbud i offentlige anbudskonkurranser og tilfredsstiller anbudskriteriene, kan de neppe avvises med bakgrunn i dagens anbudsregelverk.

Konkurransetilsynet i Bergen sendte 7.desember i år ut en pressemelding vi velger å gjengi i sin helhet:

“Konkurransetilsynet gjennomførte i september en uanmeldt kontroll hos flere aktører i markedet for innsamling av avfall i Midt – Norge.

– Vi gjennomførte en uanmeldt kontroll hos foretakene for å få bekreftet eller avkreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven i form av ulovlig samarbeid, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen. Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men først etter at det foreligger en beslutning fra tingretten. Denne kontrollen er godkjent av tingretten og tilsynet kan beslaglegge relevant materiale. Det at Konkurransetilsynet har gjennomført en bevissikring, innebærer ikke at de involverte selskapene er skyldig i lovbrudd.– Saken er nå i en fase der tilsynet arbeider med å analysere eventuelle funn fra kontrollen, sier Dahl Amundsen. Konkurransetilsynet har ikke anledning til å gå mer konkret inn i denne aktuelle saken. Det er heller ikke mulig å anslå hvor langt tid det vil ta å bekrefte eller avkrefte mistanken om brudd på konkurranseloven.”

Det er lite trolig at Konkurransetilsynet gjennomførte kontrollen uten at de hadde fått tips om at noe var galt. Det betyr også at en eller flere anbudskontrakter kan være i spill. Enten gjennom ny utlysning eller rekommunalisering.

I europeisk sammenheng ser vi at stadig flere land har valgt å rekommunalisere offentlige tjenester som tidligere har vært lagt ut på anbud. Det vil ikke være unaturlig å tro at pendelen kan svinge tilbake også i Norge.

I så fall kan det være grunn til å stille fire spørsmål:

  1. Er regelverket for offentlige anbud for dårlig praktisert i Norge?
  2. Er oppfølging og kontroll fra kommunene/ det offentliges side for dårlig og for ettergivende?
  3. Er de private tilbyderne for useriøse?
  4. Er avfallsbransjen toppen av isfjellet og vil det i 2018 også bli avdekket useriøse aktører i andre offentlige tjenesteområder som er konkurranseutsatt?

2018 kan bli det store rekommunaliseringsåret hvis svaret på ett eller flere av spørsmålene er ”JA”. I så fall kan innbyggerne i mange kommuner påregne økning i kostnadene på offentlige tjenester. Og det vil neppe være veldig attraktivt å være privat kontraktør heller.