NORGES SJØMATRÅD: SJØMAT VIKTIG VEKSTSEKTOR I NORGE MEN OVERSETT I MEDIA


Janne Log, direktør for globale operasjoner, samfunn og kommunikasjon i Norges sjømatråd


Sjømatnæringen er en moderne eksportnæring som skaper milliardverdier. Likevel får den påfallende lite oppmerksomhet av de nasjonale mediehusene. 

2017 blir nok et rekordår for sjømatnasjonen Norge. Høy pris og etterspørsel bidrar til at eksportverdien nærmer seg den viktige milepælen: 100 milliarder kroner. Det gjør oss til verdens nest største eksportør av fisk og sjømat. Kun Kina er større. Det viser at norske kvalitetsprodukter er høyt etterspurt, i et stadig mer krevende verdensmarked.

Sjømatnæring er nå vår fremste vekstnæring. Den bidrar til verdiskaping og velferd – over hele landet. Kun petroleumsnæringen er større. Men dette gjenspeiles ikke i hovedstadspressen. Og hovedstadspressen er kanskje den viktigste politiske agendasetteren.

Norges sjømatråd har fått medieovervåkningstjenesten Retriever til å sette opp relevante sjømatbaserte søkeord. Listen domineres av lokalmedia og sektorpresse. Mest påfallende er det at de nasjonale mediehusene i Oslo er så lite interessert. På topp 50-listen på vårt mediesøk finnes kun seks nasjonale mediehus: Nationen, Finansavisen, Dagens Næringsliv, Klassekampen, NRK.no og Aftenpostens nettutgave. VG, Dagbladet, TV2 og Nettavisen er langt ned på listen. Det er sektorpressen som skriver mest om sjømat.

Globalt får norsk sjømat mye oppmerksomhet. Vår medieoversikt viser at det så langt i år registrert 780 artikler om norsk sjømat i medier i Kina. I Spania er tallet 656 artikler. På toppen av listen troner Italia, med over 1000 artikler så langt i 2017. Dette er viktige eksportmarkeder for norsk sjømat.

Innen 2050 vil verdensbefolkningen nå mer enn ni milliarder mennesker. En raskt økende befolkning vil gi økt etterspørsel etter norsk sjømat. Bærekraftig høsting fra havet vil også være et økende krav. Dette gir uante muligheter for norsk sjømateksport. Hvis vi forvalter ressurser og muligheter på en god måte har vi de beste forutsetninger for å innta plassen som verdens ledende sjømatnasjon. Dette understøttes av SINTEF Ocean som i en rapport mener at den norske marine næringen vil fortsette å vokse – i 2050 kan den nå svimlende 500 milliarder kroner i verdiskapning i Norge.

Nå er snart et nytt år med nye muligheter og blanke avissider. Sjømaten er en stor, viktig og nasjonal vekstnæring. Den fortjener større nasjonal og politisk oppmerksomhet.