MEDIESENSUR UNDERGRAVER MEDIA

Justisminister Per-Willy Amundsen fikk sitt tilsvar i Bergens Tidene redigert etter først å ha blitt kritisert på lederplass i samme avis. Dette skjedde første uken i desember og Amundsen hevder at vesentlig del av hans budskap ble redigert bort. Saken er omtalt i Medier24.no

Dette er praksis de fleste norske aviser følger – i større eller mindre grad. Det er også hovedårsaken til at Næringspolitikk.no ble etablert.

Justisminister Amundsen er ikke alene. Næringspolitiske foreninger, interesseorganisasjoner, politiske partier, eksperter og andre opplever til stadighet innskrenkninger i ytringsfriheten. Enten ved at de ikke kommer til orde, eller ved at budskapet endres eller barberes til det ugjenkjennelige.

Det kan oppleves merkelig å bli invitert til høring med en stortingskomite om et problem som koster næringslivet og samfunnet milliardbeløp, men som avvises i avisene eller avspises med noen få linjer.

Næringspolitikk.no vil være en medieventil der profesjonelle debattanter skal få publisert sitt budskap på egne premisser. Når og hvordan de ønsker.

Siden oppstarten 1.februar i år, har vi publisert 267 debattinnlegg, kronikker og lederkommentarer. Lesertallet har steget fra 0 til 34.000 i måneden og øker fortsatt. Det lengste innlegget vi publiserte i år var 5 A4 sider langt. SP-rådgiver og jussprofessor Peter Ørebech sendte oss en juridisk analyse av deler ved EØS-avtalen i forbindelse med Stortingets behandling av proposisjonen om tilslutning til EUs finanstilsyn via EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Innlegget ble lest av mange. Det berørte faktisk en uenighet om Grunnloven. Vi vil fortsette å publisere slike innlegg.

Næringspolitikk.no vil øke ambisjonsnivået neste år. Utseende vil bli lite endret, men vi vil få på plass symbol for Redaktørplakat og de andre presseetiske prinsippene som vi har fulgt fra starten 1.februar.

Vi planlegger også nyhetsdekning av Stortinget samt samarbeide om næringspolitiske konferanser. Men først skal resten av ribben fordøyes og nyttårsraketter avfyres.

MED ØNSKE OM GODT NYTT ÅR TIL ALLE VÅRE LESERE!