VERDIEN AV ARBEID ER ALDER

Hva skal til for å få flere i arbeide? Svaret er enkelt. Jobber. Hva skal så til for å få flere som allerede har jobb til å arbeide mer? Se der kommer utfordringen.

Det er prisverdig at NHO tar opp ”verdien av arbeid” som tema på årskonferansen. Er det noe som skaper bekymring og utenforståendeskap er det mangel på jobb. Man skal ha forsøkt en periode på dagpenger for å forstå hvordan det føles. For ikke å snakke om andre trygdeordninger med lengre tidsperspektiv.

NHO ønsker at spesielt kvinner skal arbeide mer. Bedriftsforbundet ønsker innskjerpinger i sykepengeordningen. Vi tror begge deler er nødvendig og positivt for landet og fellesskapet.

Betydningen av erfaring og utnyttelse av eksisterende arbeidskraft er derimot et område både myndighetene og arbeidslivsorganisasjonene kan gi enda mer oppmerksomhet. Tidligere statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg utførte et banebrytende arbeide i regjeringen med å utrede hvordan eldre arbeidstagere kan fortsette å stå i arbeide. Det må følges opp med tiltak!

I dag er arbeidstagere over 70 år en sjeldenhet i arbeidslivet. Politi- og brannansatte pensjoneres fra 57 års alder. I media er det sluttpakke etter 50. Nye jobber får man vanskeligere etter 40. Annonsører fokuserer på forbrukere i 30-årsalder til tross for at den mest kjøpesterke gruppen er femti pluss. Mister man jobben etter fylte femti er det vanskelig å få ny jobb. Uansett hvor mye man søker.

Næringspolitikk.no har derfor foreslått flere tiltak for eldre arbeidstagere og benytter anledningen til å ta dem opp igjen:

  1. Gjør det enklere og rimeligere for de over 50 som starter opp for seg selv i stedet for å bruke trygdeordninger når arbeidslivet ikke vil ha dem.
  2. Ta opp igjen tidligere arbeidsminister Arne Rettdals ”Rettedølsordning” for de som trenger praksisplass.

Da Næringspolitikk.no ble etablert for snart ett år siden, tok vi kontakt med NAV i Oslo og sa at vi som nystartet bedrift har behov for ulike arbeidstagere, men har begrenset med lønnsmidler. Hvis noen som ikke har arbeide ønsker å utvikle seg sammen med oss, ville vi bidra til å skape arbeidsplasser.

Næringspolitikk.no fikk en hyggelig og flink journalist i noen få dager. Så viste det seg at NAV i Oslo hadde gjort en feil, fortalte en sint NAV-controller på telefon fra Stavanger. Om ikke prosjektet med den flinke, men arbeidsledige journalisten øyeblikkelig ble avbrutt, var det å betrakte som trygdesvindel. Vi avsluttet selvfølgelig umiddelbart.

Næringspolitikk.no er i ferd med å etablere seg. Vi håper vi kan ansette flere og skape arbeidsplasser. Men NAV er vi engstelige for. Og vi har stor medfølelse for de som er avhengig av ytelsene. For det er ikke enkelt når den ene saksbehandler ikke vet hva den annen mener. Derfor tror vi mer på ”Rettedøler” enn controllere fra Stavanger.