MORALSK ANSVAR GIR KONKURRANSEFORTRINN

Regjeringen utsettes for en kanonade av lobbyutspill fra de tyngste næringsaktørene i landet. Tema er karbonfangst og slaget står selvfølgelig om statsstøtte. De private bedriftene Norcem og Yara har fått statsstøtte sammen med forbrenningsanlegget på Klemetsrud til å teste ut karbonfangst.

Regjeringen har på sin side fått en rapport som konkluderer med at samfunnsnytten er liten og kostnadene høye. Dermed kommer de tunge lobbyistene NHO og LO på banen med Bellona og Zero i spiss godt flankert av oljeselskapene Statoil, Total og Shell.

Hvem kan stå i mot et slikt lag? Nå ser det ut til at ”kjøttvekta” har blitt så tung at kravet fremstår som diktat. Det liker ikke politikere og derfor har saken kanskje kjørt seg fast?

Det kan være grunn til å gå ett skritt tilbake.

Norge er en oljenasjon som har bygget en ufattelig rikdom på å lete frem, pumpe opp og selge olje og gass. Konsumet av oljen er en like ufattelig forurensningskilde. Det kan derfor være naturlig å tenke seg at de som står for forurensningen også skal betale for å løse problemet det fører med seg.

Da peker pilen på Staten. Det bør være et moralsk ansvar for den staten som har tjent mest og gjort sin befolkning til verdens rikeste på oljeforurensningen, at man også dekker initialkostnadene for teknologi som kan løse problemet.

Følgelig bør regjeringen fortsette å finansiere testpilotene ved karbonfangsten slik at man får etablert en næringskjede. At den ikke er økonomisk bærekraftig nå, betyr ikke at den ikke vil være det på sikt.

Om norske produsenter av sement, gjødsel og energi fra avfallsforbrenning kan tilby sine produkter ”karbonfritt”, vil det være et konkurransefortrinn. Det vil sannsynligvis føre til at andre tilbydere av slike produkter og tjenester også vil starte karbonfangst.

Dermed får man et marked som kan fylle de tomme oljebrønnene i Nordsjøen med karbon. Skatter og avgifter på å fylle tomme oljebrønner bør over tid kunne dekke inn kostnadene Staten tar ved å ta hovedregningen på de tre testpilotene nå.

En slik argumentasjon fremstår muligens også noe mer spiselig for en blå-blå regjering. Moralsk ansvar gir konkurransefortrinn og spesielt viktig i en tid da man skal omstille oljeindustrien til grønn industri.