OFFENTLIG TILLIT TIL BUDSJETTOVERSKRIDELSER

Stortingspresident Olemic Thommessen måtte trekke seg fordi KrF ikke lenger kunne stå bak han som stortingspresident.

I sin uttalelse til Stortinget tirsdag 8.mars kl.10 sa Thommessen at han håpet at hans avgang ville føre til ro rundt (bygge) saken. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttalte til VG etterpå at Thommessens avgang var nødvendig for ”å opprettholde et minimum av tillit til Stortinget.”

Tillit?

Thommessen måtte gå fordi han mistet det politiske flertallet som hittil hadde stått bak han. Han trakk seg ikke fordi han tok ansvar for overskridelsene ved byggingen av stortingsgarasje. Det er vanskelig å se at Thommessens avgang er svært tillitsskapende, når han faktisk ble kastet og ikke trakk seg.

Den eneste måten Stortinget kan etablere et nytt tillitsforhold til befolkningen på, må være gjennom en uavhengig gransking av byggeprosjektet. Her bør alle feil avdekkes og de som er ansvarlige må konfronteres med sitt ansvarsforhold.

Slik kan Stortinget få ny tillit hos det folket som har valgt dem. En uavhengig gransking kan også gi læringspunkter som kan bidra til at vi får slutt på at nesten alle offentlige byggeprosjekter ender med enorme budsjettoverskridelser.

Vi står overfor enorme investeringer i offentlig infrastruktur de neste 20 årene. Det skal bygges veier og jernbanestrekninger vi ikke har opplevet i nyere tid. Stortingets håndtering av eget byggeprosjekt må sette en standard for hvordan overskridelser blir behandlet.

Hvis ikke Stortinget er selvkritiske nå, er det vanskelig å tro at befolkningens tillit til offentlige byggeprosjekter blir annerledes enn almen aksept for budsjettoverskridelser.

Offentlig tillit til budsjettoverskridelser er en dårlig start på vei- og jernbanebygging. Spesielt når landet ledes av Høyre og Fremskrittspartiet, partier som er spesielt kritiske til det offentliges bruk av fellesskapets penger.