STRAFFEKONKURRANSE PÅ OVERTID I STORTINGET

Jonas Gahr Støre viste politiske maktmuskler i Stortinget 15.mars.  Han klarte kunststykket å presse en vikende Erna Solberg til å beklage Sylvi Listhaugs Facebook-utspill på vegne av hele regjeringen. Dog ble unnskyldningen fremført på vegne og av kunnskaps- og integreringsminister Sanner, men ordlyden var klar.

Den største taperen kan imidlertid bli Kristelig Folkeparti og Knut-Arild Hareide, som eventuelt må redde regjeringen når Arbeiderpartiet støtter Rødt sitt mistillitsforslag sammen med SV, Miljøpartiet og Senterpartiet. Hvor godt mottas det blant Hareides kjernevelgere som har heiet han frem i kampen mot Sylvi Listhaug?

Krf og Frp kjemper begge om de borgerlige kristne velgerne. Ved å støtte mistillitsforslag mot Listhaug ville hele regjeringssammensettingen sannsynligvis blitt endret og kampen mot Listhaug i posisjon vunnet. Utenfor regjeringen ville Listhaug blitt oppfattet som så ekstrem at kampen om de kristne velgerne sannsynligvis ville vært avgjort i Hareides favør. Det hadde også banet naturlig vei for Krf i regjering.

Opposisjonens oppdragelse av Sylvi Listhaug vil bli husket lenge. Reddes Listhaug og regjeringen av Kristelig Folkeparti, vil det bli husket enda lenger. Knut-Arild Hareide befinner seg i et politisk ingenmannsland. Jonas Gahr Støre nevnte han ikke som samarbeidspartner i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre forrige dagen. Ei heller sitter han i regjering.

Posisjonen som alene og som regjeringens redningsmann kan gi uttelling i enkeltsaker, men spørsmålet er om ikke de kristne velgerne heller vil kreditere Fremskrittspartiet eller Høyre for dem når stemmeseddelen skal legges i neste valgurne?

Derimot er det klart at mange røde velgere vil merke seg at det var Rødt som fremmet mistillitsforslag og Ikke Arbeiderpartiet. Det naturlige hadde kanskje vært at partileder Jonas Gahr Støre hadde fremmet mistillitsforslaget  han ville felle Listhaug – og kanskje regjeringen på?

Thrilleren fortsetter. Få eller ingen hadde trodd at Listhaugs Facebook-utspill skulle få så kraftige konsekvenser i Stortinget. De nærmeste dagene vil vise om det ligger mer krutt i saken. Dette er kanskje  saken Jonas Gahr Støre og Knut-Arild Hareide begge trenger for å finne hverandre? Eller hvor Listhaug går ut av regjeringen og Hareide inn? Alt ser ut til å være mulig og mye vil være avgjort når Krf har sitt landsstyremøte mandag 19.mars kl12:00. Da feller Krf dommen over Listhaug. Er statsminister Erna Solberg smart, lar hun det ikke gå så langt, men gir Listhaug marsjordre selv.