PÅSKEHILSEN – BRUDD PÅ BEN OG ANBUD

Vinteren går mot hell og de fleste som har gått på snørra på glatta har grodd. Landets legevakter forbereder seg på sykkelsesongen med nye typer brudd og hjernerystelser.

Anbudsvinnerne Måk&Strø rundt om i landet vil regne på kost-nytte og sannsynligvis legge på litt ekstra når neste anbudsrunde for kommunens vintertjenester skal legges inn.

For publikum og næringslivet som er avhengig av at det måkes og strøs, har derimot anbudsutsetting på måking blitt en pine. 500 meter fortau og vei måket. Neste 500 meter ikke måket. En anbudsvinner gjør jobben sin. Nestemann har tatt på seg litt for mye og klarer ikke sin ”avmålte distanse” i rimelig tid.

Størst er problemene der folk flest ferdes. Eksempelvis nedgangen fra fortau til t-bane.

Bilde: Lettere medisinert og kraftig forbannet armbrukket skribent

Undertegnede gikk overraskende på snørra på slik snublefelle på Smestad i Oslo for tre år siden. Det var strødd og så plutselig blankpolert. Blodflekkene i isen lå igjen fra forrige mann. Som selvstendig næringsdrivende var det bare å komme seg til Volvat. Fem timer på Legevakten hadde vi ikke tid til på vei til møte som vi var. 2.500 kr kostet armbruddet. På den annen side tok behandling 25 minutter.Vi ringte og mailet Kommunen om mangel på strøing. To dager etter var det fremdeles ikke strødd. Vi ringte kommunen igjen. Vi mailet kommunen flere ganger. Vi kontaktet T-banens ulike operatører. Null respons. Svaret etterhvert var – det er strødd! Nei sa vi og sendte bilder. Jo sa Kommunen.

Bilde: Ustøe kvinner funderende på kost/nytte ved å bli påkjørt i Smestadkrysset eller knekke armer og ben i sklia ned til perrongen. Ps de valgte det første

Vitner fortalte at ambulanse hadde hentet forrige mann bevisstløs. Vi klaget derfor saken inn til Kommunen for å statuere eksempel. Svaret kom i konvolutt dagen da fellesferien startet! Vi åpnet spent brevet i bilen på vei til Sørlandet. Et dårlig begrunnet juridisk avslag på klagen og vår forlangende om dekning av utgifter (til Volvat.)

Første begrunnelse: Det VAR strødd! Foto- og filmbevis som viste det motsatte ble glatt oversett.

Andre begrunnelse : Rettsak på bakgrunn av hendelse i Sandefjord der en klagende fall-kollega hadde tatt hele veien til Tingretten og tapt. I følge nær bekjent innen det juridiske var sakene ikke sammenlignbare. Fellesnevner var kun ”glatt, ikke strødd og armbrudd”.

Det gikk sommer, høst og ny vinter. Piggsko ble anskaffet. Vi tryna bare nesten på samme sted året etter fordi det ikke var strødd. Lenge. Nye telefoner og mail om at ”her burde dere stramme opp ansvarlig anbudsvinner” ble besvart med at det var strødd! Vi sendte bilde på det motsatte.

Året etter samme sak! Ja faktisk!

Dette året har det vært måkt og strødd. Hvorfor denne historien da? Jo, fordi det finnes andre veier og fortauer som ikke har vært strødd og måkt. På toppen av det hele har sykkelfeltene vært fri for både snø og is, men fortauene tidvis ufremkommelige. Vi har lekt sykkel og kommet oss fram.

Bilde: Nedbrøytet fortau og bar sykkelvei 

Vi oppfordrer derfor kommunene til å ta en skikkelig evaluering av årets brøyting og strøing. Ikke minst egen oppfølging av tjenestene. Det finnes definitivt forbedrings- og læringspotensiale. Hvis man gidder….

Nok om det, nå skal alle ha påskeferie og måtte den bli god, lang og smelte all snø til vi kommer hjem igjen.

Riktig God Påske!