NRK LØSNING PÅ DIGITALE DEMOKRATISKE UTFORDRINGER?


Torbjørn Leidal


”Stopp Facebook-parlamentet før det er for sent”, skriver professor og forsker på BI, Jan Ketil Arnulf i en debattartikkel i Aftenposten søndag 25.mars . Vi tror NRK kan bli en del av løsningen på de problemene BI-forskerne adresserer.

BI-professor Arnulf og kolleger kan avsløre at algoritmer på Facebook, Twitter og andre sosiale medier kan forenkle politiske vanskelige og kompliserte spørsmål og derved gjøre dem uhåndterlige for politikere, parlamenter og redaksjonelt redigerte medier. I tillegg kan spørreundersøkelser manipulere og påvirke publikum. Kort sagt kortslutte de demokratiske beslutningsprosessene.

Konsekvensene av dette har vi allerede sett ved avsløringen av Cambridge Analytics. Usynlig og synlig styrte digitale kampanjer har også hisset opp de digitale massene til å innta spesielle synspunkter slik påvirkerne ønsker. Dette truer demokratiet og BI-professorene ber Stortinget innføre tiltak for å beskytte demokratiet.

Årsaken til at de amerikanske sosiale mediene har fått en slik oppslutning og påvirkningskraft er de redigerte medienes manglende digitale evne til å forsvare sine posisjoner og interesser. Sosiale medier har monopol på kommersiell reklame, skriver professor Arnulf. Det er dessverre sant. Hadde de redigerte mediene samarbeidet om et felles system for salg av artikler, aviser, tv og radio kunne de også samarbeidet om et felles sosialt medium der innholdet kunne deles.

Hvor mange ganger har man ikke irritert seg over redigerte mediers kronglete betalingsløsninger og prismodeller? Og problemer med å dele en artikkel bak betalingsmur? Lesernes irritasjonen avslører samtidig at en god løsning kunne gitt god omsetning for innholdsleverandørene. Om de hadde vært villige til å lage en løsning. Leserne må få mulighet til å bruke pengene sine på innhold de faktisk er villig til å betale for. Spesielt når Staten finansierer medieproduksjon i Norge med årlige milliardbeløp.

Løsningen kan være å gi NRK et “digitalt public-service oppdrag: Å sørge for en innlogging som kan brukes av flere redigerte medier. Innloggingen kan brukes til innkreving av betaling for innhold på NRK (”lisens”) samt kjøp og salg av innhold fra andre redigerte medier. Deretter lage et sosialt media for deling av det samme innholdet. Og “Vipps” har man faktisk et demokratisk alternativ til eksisterende sosiale medier.

Vil det bli brukt? Det vil være merkelig om publikums interesse for å dele medier ikke ville føre til deling av meninger også. NRK kan deretter invitere sine søsterselskaper i Eurovisjonen til samarbeide om løsningene. Det kan bane veien for et europeisk sosialt medie – hvis man er visjonær nok.

Derfor bør Stortinget gi NRK dette digitale public-service oppdraget – å bidra til løse de digitale utfordringene professor Arnulf og hans kolleger har identifisert gjennom sitt forskningsprosjekt på BI.

Link til professor Jan Ketil Arnulfs debattinnlegg i Aftenposten:

https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/XwerL7/Begrepet-ekkokammer-bor-skrotes-Det-er-sterke-krefter-der-ute_-som-vil-demokratiene-vondt–Jan-Ketil-Arnulf

 

Artikkelforfatter er utgiver av Næringspolitikk.no og har tidligere vært rådgiver ved planlegging av flere TV-kanaler i Norge og Sverige. Han har også ledet lobby-prosjekt for Mediebedriftenes Landsforening, Schibsted og TV2.