OFFENTLIG VIKARBYRÅ ELLER KOMMUNALE ÆRESKORRIDORER?


Torbjørn Leidal


Den største æren og påskjønnelsen man kunne få i NRK var plass på æreskorridoren. Her satt tidligere kringkastingssjefer og programledere til de gikk av med velfortjent pensjon. Kommersiell radio og TV ble sluppet fri av kulturminister Lars Roar Langslet på 80-tallet. Det gjorde at vi fikk en ny underholdningsindustri som absorberer de som ellers hadde blitt dagens ”æreskorridor” på Marienlyst.

Det offentlige arbeidslivet skriker etter en ny ”Lars Roar Langslet”. For der sendes oppsagte og omorganiserte ledere inn i offentlige æreskorridorer med tittel ”spesialrådgiver”. Det finnes ikke noen kommersiell avtager til 55-60 år gamle kommunale ledere. Det eneste som kan redde arbeidsdeltagelse til en slik offentlig leder – når vedkommende har gått av og reddet en politisk administrasjon ( bære ”hundehodet”) – er en kompetent og framsynt arbeidsavtale.

Denne gruppen “spesialrådgivere” sitter på kontoret, drikker kaffe og leser avis, sendes på språkkurs samt deltar i administrasjonens representasjon i inn- og utland. De leverer også en eller annen rapport eller utredning. Men, de utfører ikke et arbeide i nærheten av hva de er lønnet og i første omgang ansatt for. For andre med tittel spesialrådgiver blir det også belastende med “kolleger” som egentlig ikke er det.

Må det kanskje være slik at offentlige ledere har retrettstilling?

Hvem vil ellers risikere å ta en lederjobb som kan ende med offentlig ”sparken”? Kombinert med tabloid medieomtale supplert med internutredning som beskytter politisk ledelse og kaster en veldrevet etat, avdeling eller annen offentlig virksomhet til hundene i all offentlighet.

Hvis det offentlige skal ha kompetente ledere, så må man tilby konkurransedyktige betingelser. Det innebærer lønn, pensjon og betingelser ved avskjed. Altså sluttpakker.

I det offentlige Norge har man valgt å ikke være konkurransedyktig på lønn. Det betyr at hvis man skal få dyktige ledere, så må man kompensere lønn med de to elementene. Det betyr gunstig pensjon og sluttpakke. Når man heller ikke kan gi en konkurransedyktig sluttpakke, betyr det at man får ”jobb” etter ”sparken”. Man settes ikke på gaten men får retrettstilling. Spesialrådgiver.

Denne Høyre-regjeringen bør derfor ta et initiativ til å sørge for at offentlige ”spesialrådgivere” faktisk kan få en meningsfull utnyttelse av sin kompetanse frem til pensjon i stedet for kontor på “æreskorridor”. Det tjener samfunnet og dem det angår mye bedre på.

Hva med å opprette et offentlig register over tilgjengelig ”spesialrådgiverkompetanse” , som kan utnyttes der det er behov. Akutt, kort- eller langsiktig.

Kan privat næringsliv benytte vikarbyråer, burde kanskje det offentlige opprette sitt eget.  Det kan sørge for at ”spesialrådgiverne” fikk dekket det offentliges behov for kompetente vikarer.