LOBBY ELLER ”KJØPE-REGJERING”?


Torbjørn Leidal


Utnevningen av Tor Mikkel Wara som justisminister har skapt oppmerksomhet i den mindre servile delen av norsk presse. Mannen kommer da vitterlig fra kommunikasjonsbyrået First House og da har han vel solgt næringspolitiske råd til oppdragsgivere?

Jo, Tor Mikkel Wara har hatt oppdragsgivere. Han har solgt råd og synspunkter på ulike næringspolitiske problemstillinger. Og enkelte av de som har kjøpt hans tid og oppmerksomhet har også kjent til hans nære kontakt med finansminister Siv Jensen.

Det er nærliggende å tro at noen av hans oppdragsgivere har trodd at de gjennom Wara kunne plassere sine synspunkter, ønsker og saker hos finansminister Siv jensen.

Har det skjedd?

Er det bra at næringspolitiske rådgivere sitter så nære makten at noen kan tro at de kan kjøpe seg tilgang til maktens ører? Og så deretter bli del av den samme makten? Vil oppdragsgiverne følge med på reisen som ekstrabagasje?

Dette er spørsmål som mange vil stille seg. Såpass mange at de ansatte i First House nok tiltrekker seg en del oppdragsgivere som tror og betaler godt for First House mange rådgivere – med tidligere og fremtidig tilgang til maktens korridorer.

For den mindre servile delen av norsk presse, kan man enkelt finne svaret på om First House vitterlig selger ”nøkkel til maktens korridorer”.

Still Waras tidligere kunder følgende spørsmål:

  1. Fikk dere formidlet budskapet deres til finansminister Siv Jensen gjennom å betale Tor Mikkel Wara og First House?
  2. Fikk dere gjennomslag for saken(e) deres hos finansminister Siv Jensen gjennom å betale Wara og First House?
  3. Har Tor Mikkel Wara brukt sin kontakt med finansminister Siv Jensen til å gi(selge) dere fordeler andre ikke kunne gitt(solgt) dere?

Hvis svaret på ett eller flere av disse spørsmålene er ”JA”, så har nasjonen Norge et stort demokratisk problem. Hvis ingen kan dokumentere ”JA”, så har derimot kun regjeringspartiene et troverdighetsproblem. Spesielt blant de som arbeider innen Lov&Orden. Har de fått en justisminister som de er tilfredse med?

Det rekker med mistanke om at First House og deres tidligere og kommende maktpolitikere tar betalt for å gi noen en næringspolitisk fordel gjennom kontaktnett, for at spekulasjoner om maktmisbruk skal forekomme. Og det er den spekulasjonen First House og deres rådgivere tjener gode penger på. Og regjeringen taper tilsvarende mye omdømme på.

Inntil spekulasjonene eventuelt bekreftes, kan man fortsette å spekulere. I maktens korridorer er det plass til få men gjennomtrekken stor. I Stortinget er det plass til flere og gjennomtrekken mindre. Vi holder en knapp på Stortinget. For der stiller alle likt og beslutningene vedtas.