DEN GLADE RUS(S)ETID!


Torbjørn Leidal


Så er det på`n igjen. En måned med grenseløs frustrasjon over bråk, leven og søvnløshet. Rus(s)etid.

En måned de unge har sett frem til siden de sluttet ungdomsskolen og som mange av dem skal betale for på ulike måter i minst like mange år fremover.

De eneste objektive vinnerne er aktørene som tjener grovt på ødelagte eksamener når festing har gått på bekostning av lesing og tilstedeværelse. For alle uten norsk pass oppfattes rus(s)e-fenomenet som ulogisk, uforklarlig og grenseløst toskete. For alle med norsk pass er dette sjelsettende dannelsesreise og innkjøring til senere utdrikkingslag og julebordsfeiring ?

Da er man ”sosialt innlært” og kan feste folkelig. Det gir senere offentlig tilgivelse når man har ”#metoo-et”, kommunisert i henhold til lokale skikker på Facebook og sms, fyllekjørt eller slått en som sto i veien for verbal fornuft.

På ett eller annet tidspunkt vil en eller annen ansvarlig utdanningspolitiker ta initiativ til å endre 30 dagers fyllefest midt i eksamensperioden til noe mer bærekraftig –  sett med logiske, fornuftige og voksne øyne.

Så lenge våre folkevalgte ikke tar egen festing og utagering på alvor, er sjansen stor for at vi skal vente lenge. I mellomtiden kan de som lever av å selge spy- og frostsikkert rødt og blått festantrekk, kjøre trafikkfarlige busser svart, smugle farlig alkohol og selge ekstra skoleår på privatskoler sette nye omsetningsrekorder.

Nei, la oss glede oss over at 18-åringene får lære samhold på ”bussen”:

  • hvordan snike seg unna ansvar – når budsjettet er oppbrukt og bussen går i stykker
  • hvordan svart økonomi fungerer – bussreparasjon og sjåfør
  • ljuge på seg alibi – når Pia blir voldtatt og Petter slått ned
  • fremtidig kontaktnett – hvem man skal ringe for påfyll av smuglesprit når det er tomt for børst

Send ungene på privatskole neste år! Som far så sønn, som mor som datter  – det koster ca.100.000 kr og alle har vel godt av et modningsår?