KJØNNSDISKRIMINERING SENDER NORGE TIL EFTA-DOMSTOLEN


Torbjørn Leidal

Foto: Martin B. Andersson/BLD


ESA har på eget initiativ undersøkt Norges finansieringsmodell for mamma- og pappapenger. Nå foreligger konklusjonen: Likestillingsstryk! Regjeringen mottok konklusjonen fra ESA i november i fjor, men ville ikke gjøre ordningen med foreldrepenger og permisjon kjønnsnøytral. Nå ender saken i EFTA-domstolen, skriver ESA i en pressemelding.

I flere tiår har fedre ergret seg over at mors inntekt før fødsel var avgjørende for fars lønn under pappapermisjon. I Høyre gikk det så langt at det ble etablert ”mannegruppe” for noen år siden i protest mot Høyrekvinnene som ønsket å opprettholde løsningen samt la ”familien avgjøre hvem som skulle ta hvor mye permisjon”.

De fleste antok nok at den frivillige løsningen ville føre til at den med høyest lønning – oftest mannen – fikk minst permisjon. Og slik ble også fasit da en rapport i fjor konkluderte med at mors inntektsgrunnlag avgjorde hvem av foreldrene som tok barnepermisjon og hvor lenge.

Nå blir den nasjonale likstillingsskammen dokumentert og påpekt av ESA, som altså bringer Norge for EFTA-domstolen. Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) har anslått at prisen på å gjøre ordningen kjønnsnøytral til rundt 800 millioner kroner i året, i følge NRK.no.

Til sammenligning koster kontantstøtten det dobbelte, noe Arbeiderpartiet har foreslått å avvikle og som kan finansiere en endring.

Det er bemerkelsesverdig at de norske borgerlige partiene i flere tiår har inntatt en helt annerledes holdning til likestilling enn eksempelvis Høyres svenske søsterparti Moderaterna har.

For de som har arbeidet for likestilling i nærings- og arbeidslivet har det vært interessant å se hvor ulike holdningene til henting i barnehage og uttak av foreldrepermisjon etc. har vært i Norge og Sverige. Når man har vært på jobbmøte i Sverige, har det ofte skjedd at VD`n (direktøren) har avsluttet møte tidlig for å hente sykt barn i skolen eller hente i barnehagen. At den mannlige direktøren har tatt pappapermisjon har vært selvfølge.

Av og til er ”svenske tilstander” bedre enn norske. Kanskje visse kvinnelige norske rikspolitikere kan anbefales en tur østover for å studere ”jämliket” ? Det har jo ikke manglet på pressedekket utfartstrang tidligere? Og kanskje er svenske ministre litt mer interesserte i å ta i mot norske ministre med pressefølge også?

Norsk likestillingspolitikk har de siste årene ligget i hendene på kvinnelige politikere. På tide med et nytt mannsopprør?