VIRKE – MER ENTREPRENØRSKAP PÅ TIMEPLANEN!


Hans Christian Westlye, direktør for Kunnskap og Teknologi, Virke


For en uke siden var jeg jurymedlem i NM i ungdomsbedrifter 2018. Fremtidens arbeidsliv er helt avhengig av nytenking mellom skole og næringsliv. Det jeg så på Lillestrøm fredag 27. april, lover godt.

I dag er samfunns- og arbeidssituasjonen i stadig endring og stiller krav til individets kompetanser som strekker seg langt utover formell utdanning. Dette er kompetanser som både er vanskelige å beskrive, tar lang tid å utvikle og gjenspeiles lite på våre vitnemål, men har svært stor betydning for kvaliteten på det arbeidet vi gjør. Det er her nettopp entreprenørskap spiller en stor rolle, gjennom å utvikle personlige kompetanser som mot, læringsevne, emosjonell og sosial intelligens, personlig integritet, engasjement og initiativ, intuisjon og kreativitet.

Dette er viktige kompetanser for alle uansett om du jobber med produkter eller tjenester, er ansatt eller arbeidsgiver. Jeg er opptatt av at næringslivet må samarbeide med skolen for å at elevene utvikler evne til å utforske, og utvikle nye løsninger.

NM i ungdomsbedrifter – et glitrende eksempel på Norges skaperkraft

Vi må tenke langsiktig for å legge til rette for entreprenørskap og innovasjon, og gi unge mennesker realistiske læringsarenaer hvor de kan prøve ut teori og egne ideer i praksis. På NM i ungdomsbedrift møttes de beste ungdomsbedriftene fra hele landet for å konkurrere om flere gjeve priser i forskjellige kategorier. Å få delta som jury, og å snakke med kandidatene for prisen for beste samarbeid med næringslivet var en utrolig inspirerende opplevelse, der det oset av kreativitet, engasjement og skaperglede. Morgensdagens medarbeidere og arbeidsgivere fra hele 82 ungdomsbedrifter fra hele landet deltok. Disse elevene, fra videregående skole, opplever en skolegang som gir treningsarenaer for ideutvikling og erfaring i å etablere egen virksomhet, drifte virksomheten og avslutte virksomheten gjennom et skoleår. Denne entreprenørielle læringen styrker både lærere og elevers evne til å møte utfordringer i dagens og morgendagens arbeidsliv, og det trenger vi!

Superenkel forskning viser at..

Og det virker! På vegne av Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke har Østlandsforskning gjennomført prosjektet Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift. Målet var å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker blant annet sin ansettbarhet. Resultatene var kanskje ikke overraskende, men svært viktige å understreke. Undersøkelsen fant blant annet at:

 

  1. UB-deltakere opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i grunnopplæringen
  2. UB virket ikke å ha betydning for opplevelse av om skolen stimulerte generelle entreprenørielle kompetanser som kreativitet, gjennomføringsevne, å ta ansvar, evne til problemløsning, selvtillit, og å ta initiativ.
  3. UB-deltakere rapporterer oftere at de ønsker en karriere som selvstendig næringsdrivende enn ikke-deltakere

 

Se innslaget på NRK Østlandssendingen om akkurat dette her: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA97042618/26-04-2018#t=47s

I undersøkelsen deltok 2000 personer som er 24-26 år. Halvparten av de spurte deltok i UB i perioden 2009-2011, mens den andre halvparten ikke har deltatt i UB.

 

Initiativ og skaperkraft sikrer fremtidens arbeidsliv

Entreprenørskap sikrer den oppvoksende generasjonen utvikling av kompetanser og holdninger arbeidslivet etterspør og er avhengig av for å se nye muligheter og utvikle nye løsninger. Kunnskap om omstilling og nyskaping blir stadig mer nødvendig. Initiativ og skaperkraft er avgjørende å utvikle for å se nye løsninger på krevende utfordringer, enten det er som arbeidsskaper eller som arbeidstaker.

Entreprenøriell læring er prosessorientert og muliggjør omfattende kompetanseutvikling hos både lærere og elever. Å bevege seg ut av skolen for å finne kompetansepersoner og -miljøer bør være like naturlig som å gå til undervisning i skolen.