USA-LOV SETTER GDPR TILSIDE


Torbjørn Leidal


23.mars i år ble det vedtatt en ny lov i USA som heter the U.S. CLOUD ACT (Clarifying Lawfull Overseas Use of Data Act) . Den innebærer at amerikanske myndigheter får full tilgang til alle data som lagres i amerikansk-eide skytjenester også i Europa.

Loven har gått fullstendig under radaren i Norge, Norden og Europa og nøytraliserer EU`s datadirektiv GDPR som skulle sikre personvern mot nettopp myndigheter og kommersielle virksomheter.

I følge Computer Sweden skyldes den nye amerikanske loven at amerikanske myndigheter ikke fikk tilgang til Microsofts data om en ire bosatt i Irland, som de amerikanske myndighetene etterforsket for lovbrudd. Microsoft viste til irske myndigheter. Amerikanske myndigheter ønsket å gjøre seg uavhengige av andre lands godkjenning når de etterforsker eksempelvis narkotikakriminalitet – eller andre lovbrudd. CLOUD ACT gir derfor muligheter til misbruk, ved at eksempelvis norsk og europeisk lov settes til side av den amerikanske loven.

For norske bedrifter, myndigheter og privatpersoner betyr det at all datainformasjon lagret hos amerikansk-eide virksomheter i realiteten er tilgjengelig for amerikanske myndigheter.

Også blant politikere er bruken av ulike data- og kommunikasjonstjenester fra Facebook, iCloud, DropBox, Microsoft og andre amerikansk-eide sky- og kommunikasjonstjenester hyppig brukt. Det innebærer at amerikanske myndigheter når som helst kan skaffe seg tilgang til informasjonen, selv om den i utgangspunktet er norsk, nordisk eller europeisk.

Det er sjokkerende at ikke norske myndigheter og medier har oppdaget den nye amerikanske loven som overstyrer nasjonale i sin iver etter å implementere og informere om GDPR.

Det skal bli spennende å se hvilke medier og politikere som følger opp denne ganske så utrolige nyheten – og hva konsekvensene blir.

Næringspolitikk.no har tidligere foreslått at NRK bør få i oppdrag å etablere en innlogging andre medier også kan benytte – og som kan gi muligheter for å etablere et underliggende sosialt medium for deling av redaksjonelt innhold, privat informasjon og kommunikasjon. Det spørs om ikke dette forslaget kan få ny aktualitet!