LA NRK REDDE OSS FRA DIGITALE KNEHØNER

Debatten rundt den lovlige NRK-streiken begynner å gå i retning av propaganda mot public-service konseptet i Norge. BI-professor Morten Kinander sier til Aftenposten at NRK-streiken vil synliggjøre at publikum klarer seg uten NRK. Han mener også at ingen andre journalistgrupper i Norge enn NRK-journalistene tør å streike fordi de kommersielle mediene er under press fra digitale kjemper som Google, Facebook, Netflix med flere.

I Facebook går redaktøren i nettstedet Sol, Jan Thoresen, til kraftig angrep på NRK-journalistene og mener at det er den enkelte ansattes ansvar å skaffe seg digital kompetanse for å klare jobben og følge med i utviklingen. Også Thoresen mener at NRK-journalistene er privilegerte som ikke er konjunkturutsatte og derfor ikke bør kreve like god lønn som journalister i kommersielle medier.

Begge uttalelsene er triste å lese.

For det første har de norske kommersielle mediene seg selv å takke for at de har latt de amerikanske kjempene pryle seg i eget nasjonalt annonsemarked. Grunnlaget for de fleste kommersielle mediers inntekter er annonser. Produksjonsstøtte(Pressestøtte) har bidratt til å plastre sårene for mediekonsern som ikke ville samarbeide. De som ikke har mottatt produksjonsstøtte har enten levd på andres innhold eller forsøkt å konvertere geografiske monopoler om til digitale monopoler beskyttet av obskure innloggings- og betalingsløsninger.

Næringspolitikk.no har flere ganger kritisert de kommersielle mediene for å ikke ville samarbeide om en felles, kundevennlig innlogging og betalingsløsning. Hvis Schibsted, Amedia, Dagens Næringsliv, TV2 Sumo og de andre kommersielle aktørene hadde etablert slikt samarbeide med muligheter for å dele innhold (datafangst og lagring),hadde et vært mulig å etablere et norsk sosialt medium som kunne konkurrert med de amerikanske kjempene.

I Stedet vedtok Stortinget DAB, som straff for det radiolyttende publikum. Det lesende publikum straffes med  å opprettholde produksjonsstøtte til medier som ikke vil samarbeide om felles innlogging, betalingsløsning og muligheter til å dele innhold. TV-publikumet kan man straffe om NRK avvikles som public-service institusjon.

Det er interessant å observere at de ulike populistiske og nasjonalistiske strømningene i vår politiske debatt  hegner om utenlandsk-eide sosiale medier. Samtidig ønsker de vårt nasjonale NRK,  som dekker vårt grisgrendte land fra Nord til Sør dit peppern gror. Når leste, så eller lyttet vi til en egenprodusert reportasje om norsk nærings og arbeidsliv i Facebook, Google eller Netflix?

Nei, det er det bare NRK som gjør. Eksempelvis dekket ett 100-talls journalister Oslo kommune for 30 år siden. I dag er det en håndfull der de fleste sitter i et innsparingstruet NRK Østlandssendingen. Resultatet blir maktmissbruk og avmakt.

Kanskje vi skulle la NRK få lov til å gjøre litt mer for distriktene, landet og forbrukerne som de digitale knehønene (kommersielle aktører) ikke klarer selv?

 

Her er en forslagsliste:

  1. La NRK få i oppdrag å være digital trafikkgenerator for nettmedier som ønsker det. Redaktør Jan Thoresens Sol kan med fordel erstattes av NRK som trafikkmaskin som ikke spiser i samme annonsetrauet til de som lever av å produsere innhold.

 

  1. NRK kan få i oppdrag å fremskaffe en innlogging, betalingsløsning og system for deling av innhold alle kommersielle aktører som mottar produksjonstøtte må bruke – og som andre kommersielle aktører som ikke mottar produksjonsstøtte også kan benytte. Vipps så har vi et sosialt medium. Det kan NRK invitere andre lands public-service aktører med på – så kan det vokse internasjonalt?

 

  1. La NRK-streiken bli prøvesteinen for en debatt om hvem som har ansvaret for digital kompetanseheving i arbeidslivet. Er det enkelte ansatte eller er et bedriften?

 

Oversatt til andre bransjer får vi håpe at punkt 3. er arbeidsgivers ansvar. Som pasient og passasjer håper vi digital kompetanseheving besørges av arbeidsgivere og ikke etter kirurgers, tannlegers og piloters private initiativ. Det er litt dumt om døde pasienter og passasjerer skal bli evalueringskriterier i oppsigelsessaker. Om ikke journalister tar livet av så mange, så bør sannsynligvis lovverket være likt for alle arbeidstakere?

Utvikling av public-service til å omfatte et digitalt samfunnsoppdrag vil la NRK redde oss fra å være digitale knehøner til å bli et foregangsland. Norge har vært testmarked i 20 år for alle digitale produkter og tjenester. Vi har vært imponerte og brukt kjøpekraften som digitale testpiloter for alt mulig rart. Nå er det på tide at vi bruker pengene og ressursene på å skape noe nytt, bedre og fremtidsrettet. Hvis ikke ledelsen i NRK klarer å komme opp med gode løsninger – spark dem. Det er ikke NRK det er noe galt med – det er forvaltningen av NRK.