EKSAMEN VIKTIGERE ENN JUSTISMORD?

Et flertall bestående av Frp, Venstre, Høyre og KrF ber regjeringen se på en ordning som gjør det mulig å ta videoopptak av muntlig eksamen ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Dette for å løse utfordringen knyttet til at muntlig eksamen er en eksamensform det er vanskelig å klage på, fordi eksamineringen ikke blir filmet, opplyser partiene. Unge Høyre mener forslaget også bør gjelde videregående skole, melder Norsk telegrambyrå.

For en ikke-jurist som var tilhører til en sak behandlet i tingretten for et par år siden, er dette interessant å lese. For i rettssystemet finnes det ingen form for dokumentasjon på hva som blir sagt – og hvem som har sagt hva. Dommeren gjør sine notater og feller en dom basert på hva vedkommende mener å huske og mener dommen bør være. Ankes dommen finnes det fremdeles ingen offisielle referater å basere seg på – kun advokatenes og dommerens notater og hukommelse. Hva vitner har sagt befinner seg kun i de tilstedeværenes hoder. I ankesaker må vitnene repetere hva de tidligere har sagt. Hva de mener de har sagt og hva de mener å huske at de har sagt.

For en tidligere journalist gikk det kaldt nedover ryggen nevnte dag i tingretten. Kravet til dokumentasjon og sitatrett er større i en hvilke som helst lokalavis enn det er i domstolene.

Ære være advokater og dommere, men skal det innføres krav til lydopptak noe sted i Norge, bør det være i domstolene. Så får våre folkevalgte gjerne sikre studenter og elevers rettigheter som best de vil, men rettssikkerheten bør definitivt også sikres. I dag er den basert på utvalgte menneskers hukommelse, synsing og tolkning av lovverk totalt uten henvisning til dokumenterbare uttalelser. Slikt kan ikke være en rettsstat verdig?