GANGBRU DYRERE ENN MINNESUNDBRUA

Er Oslo er i ferd med å få en gangbru i klasse med Hamars svindyre stupetårn? Statens Vegvesen skal bygge ny gang- og sykkelbru over Ring 3 ved Ullevål Stadion til 290 millioner kroner.

Til sammenligning kostet byggingen av den over halv kilometer lange firefelts motorveibrua over Minnesund på E6 i 2010 ”bare”  212 millioner kroner. Her inkluderte kontraktssummen også bygging av firefeltsbru over Julsrud rett sør for Minnesund.

Statens Vegvesen opplyser i brosjyre til naboene på Sogn ved Ullevål Stadion om bruprosjektet ,sitat:

”Den gamle brua er fra 1992. Den er smal, noe som skaper farlige situasjoner mellom fotgjengere og syklister, og gitterrist-underlaget gjør at den er glatt og lite brukervennlig. Den nye brua blir bredere, slik at vi skiller gående og syklende. Den får også fast dekke og bedre belysning. Brua får fire tilførselsramper, som gjør brua lettere tilgjengelig fra alle retninger. Mindre stigning på rampene gjør at brua også blir bedre å bruke for syklister. ”

Slik bruker Statens Vegvesen 290 oljesmurte millioner på en gang- og sykkelvei. Alternativt kunne de bygget en kjørebru med gang/sykkelsti på hver side over samme Ring 3, så slipper biltrafikken (og ikke minst kollektivtrafikken) omveien om Berg/Rikshospitalet for å krysse Ring 3.

Eller så kunne Statens Vegvesen ha forlenget Tåsentunnelen til Rikshospitalet om man ville bruke enda litt mer penger, da forsvinner naturlig nok hele behovet for denne brua og det kan anlegges park eller flere idrettsanlegg på lokket.

Det er Staten som bygger og betaler gang- og sykkelbrua til 290 millioner kroner. Ring 3 er riksvei. Hvor mye tunell man hadde fått i rasutsatte Voss og Odda for samme sum skal være usagt, men noen meter hadde det blitt.

Uansett blir det kjekt med landets dyreste sykkel- og gangbru i Oslo. Det var på tide at stupetårnet på Hamar fikk konkurranse om tittel: Landets dyreste offentlige byggverk i sin klasse!