POLITISK HARAKIRI I MILJØETS TJENESTE?

Illustrasjonsbilde til denne teksten er ikke fra Berlin 1977 langs Muren. Det er tatt i Nedre Vollgate ved siden av Stortinget i dag 2018. Pent og funksjonelt for de som bruker gaten er plankemuren ikke. For de som skal levere varer til kontorene er det håpløst.

Urban misnøye ytret av bortskjemt kontorist? Mulig.

Problemet er at resten av hovedstadens sentrum er avstengt for enhver form for menneskelig fremkommelighet utover det som kan befordres av føtter direkte på asfalt eller via pedaler.

For næringsdrivende i butikk eller kontor er dette vanskelig. Tilgang til firhjuls transport er faktisk forutsetning for å kunne drive salg av varer og tjenester. Hvis det rødgrønne byrådet i Oslo ønsker å presse småbutikker og åndsarbeidere ut av Sentrum, vil de lykkes om transportforbudet opprettholdes.

Er så dette et forsvar for dieselforurensning av et Oslo lukket inne i en gryte med dårlig avtrekk med påfølgende klekkeri av brystsvake?

Nei, det finnes løsninger som kan gi hovedstadens klima- og miljø større stimulans uten at man samtidig tar livet av skatteinntektene generert av næringsvirksomhet.

Oslo kommune kunne nedlagt forbud mot bruk av kjøretøy som brukte vanlig bensin og diesel og i stedet lagt til rette for biodrivstoff og el i stedet.

I tillegg kunne man tillatt byens innbyggere å få kjøre sine egne biler – på biodrivstoff og med el – men innført restriksjoner for de som daglig pendler inn til hovedstaden. I vår digitale tid er dette fullt mulig å få til.

Disse to grepene ville gjort det mer levelig i Oslo og samtidig gitt de rødgrønne sjans til å overleve neste lokalvalg. 17 år med borgerlig styre kan i seg selv være argument for bytte, men slik de rødgrønne pryler sine innbyggere og kremmere er oddsen dårlig for gjenvalg.

På riksplan er det også vanskelig å se at opposisjonen har lansert saker som skal gjøre det vesentlig bedre for  velgerne å bo og leve i Norge. Vi har det godt i Norge. Da er det dårlig politikk å gjøre livet vanskeligere for næringslivet og folk flest og vente stor stemmestøtte.

Løsningen de rødgrønne må velge er enkel. Gjøre det enkelt for befolkningen å ta  klima- og miljøvennlige valg uten at man straffes med skatter og forbud. Det vil ikke Ola og Kari ha.

Velger man slike løsninger er politisk harakiri resultat. Det ser Arbeiderpartiet på de siste meningsmålingene. De avsperrede kvartalene i Oslo Sentrum bør være et tankekors for de rødgrønnes valgstrateger. Sammen med boligskatten er det rene reklameplakater for de borgerlige.