TILTAKSPAKKE FOR NÆRINGSDRIVENDE

Regjeringen presenterer i disse dager tiltakspakker for å hjelpe flere i arbeid. Ved hjelp av tiltakspakkene skal det bli enklere å ansette de som har falt utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

Samtidig viser NHO´s økonomibarometer at vi opplever et trendskifte i Norge – arbeidsledigheten er så å si avskaffet – og Næringslivets økonomibarometer for første kvartal 2018 viser at bedriftene nå er positive både til markedssituasjonen og til markedsutsiktene.

NHO´s spørreundersøkelse viser også mangel på arbeidskraft i blant annet bygge- og anleggsnæringen, servering og overnatting samt forretningsmessig tjenesteyting.

Næringspolitikk.no har tidligere etterlyst tiltakspakker for aldersgruppen 50+. Se link nederst i artikkelen. Regjeringen innfører praksisplasser slik vi foreslo ved å gjeninnføre ordningen fra 80-tallet med ”Rettedøler”. (Arbeidsminister Arne Rettedal innførte ordning der arbeidsgivere kunne tilby praksisplasser finansiert av offentlige tilskudd – de som mottok ordningen ble kalt ”Retterdøler”).

Det som mangler i tillegg er en ordning for de ”godt voksne” som ikke får fast jobb, men som kan livnære seg som selvstendig næringsdrivende ved litt hjelp. Det skal lite til for å få en faglig dyktig og erfaren 60-åring inn som rådgiver i bedriftene. Hvis en tiltakspakke kan gi en økonomisk fordel.

I Dagens Næringsliv kunne vi for noen uker siden lese intervju med et rekrutteringsfirma som mente at de over 50 kun behøvde et spark bak for å komme seg i jobb. Det er nok mange som har blitt sparket både her og der uten at det har gitt større sysselsettingseffekt i denne arbeidstagergruppen.

Flere har derfor startet opp for seg selv og kan periodevis gjøre det ganske bra. Men, så kommer periodene mellom oppdragene hvor de faste kostnadene fremdeles løper.

Her kan regjeringen komme med en løsning i det arbeidsmarkedet NHO kaller “forretningsmessig tjenesteyting” – og som tydeligvis mangler arbeidskraft.

Hvem tar ballen?

Se for øvrig vår artikkel: https://naringspolitikk.no/2018/01/09/verdien-av-arbeid-er-alder/